Dbają o lokalne potrzeby mieszkańców

Autor: TP 27.04.2018 Nr: 17/2018
Remiza OSP w Jodłowce-Parcelacji i jej otoczenie ciągle się zmienia, dzięki czemu jest to miejsce integracji i spotkań mieszkańców.
Remiza OSP w Jodłowce-Parcelacji i jej otoczenie ciągle się zmienia, dzięki czemu jest to miejsce integracji i spotkań mieszkańców.

Aktywność mieszkańców i ich udział w życiu swoich miejscowości doceniana jest przez władze Miasta i Gminy Pruchnik. Wychodzą oni naprzeciw ich oczekiwaniom i czynią starania w pozyskiwaniu środków finansowych, które pomogą zaspokoić potrzeby mieszkańców.

Jodłówka Parcelacja

Sołectwo niewielkie, jeśli chodzi o powierzchnię, ale mieszkańcy są bardzo aktywni, z dobrymi pomysłami. Wspólnie podejmują wiele inicjatyw, które podnoszą jakość życia w ich miejscowości.

   Od 2016 roku sołectwo to bierze udział w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi, w ramach którego mieszkańcy planują konkretne działania i pozyskują na nie środki. W ramach projektu zakupione zostało wyposażenie kuchni i remizy strażackiej. To zaangażowanie widzą władze gminy, które są partnerem przy tych działaniach i zapewniają pomoc merytoryczną i finansową. W ostatnim czasie z budżetu gminy wykonano również plac z kostki brukowej przy remizie i zakupiona została do niej klimatyzacja.

– Doceniamy starania mieszkańców, strażaków Jodłówki Parcelacji w zapewnienie bezpieczeństwa, a także wkład, jaki wnoszą w kulturalne życie wsi i integrację lokalnego społeczeństwa – mówi Wacław Szkoła - Burmistrz Pruchnika. Przypominając, że dzięki wspólnym staraniom zakupiony został nowoczesny samochód ratowniczo – gaśniczy, którego koszt to ok. 150 tys. zł.

   Władze powiatowe i gminne nie zapominają także o inwestycjach dotyczących infrastruktury drogowej. Poza wykonywanymi corocznie remontami na drogach, w ubiegłym roku na kwotę 330 tys. zł dokonany został gruntowny remont głównego odcinka drogi powiatowej przez wieś.

   Dbając o komfort podróżujących komunikacją publiczną zakupione i zamontowane zostały nowe wiaty przystankowe.

   Myśląc o najmłodszych mieszkańcach sołectwa w tegorocznym budżecie gminy zaplanowane zostały środki na wykonanie nowoczesnego placu zabaw za ok 33 tys. zł.

Obszar wsi Jodłówka i Jodłówka Parcelacja jest w trakcie postępowania scaleniowego, którego koszt szacowany jest na kwotę 12,6 mln zł. Realizowana z zewnętrznych środków inwestycja wpłynie na polepszenie warunków życia poprzez poprawę komunikacji, budowę nowych dróg dojazdowych itp.

 

Pruchnik Górny

Osiedle Pruchnik Górny to przede wszystkim mieszkańcy, którzy mocno się angażują w życie społeczne. Sercem tej miejscowości jest jednostka OSP, która skupia druhów ochotników. Ich pomysły i dobra energia przekłada się na twórczą pracę dla dobra całej miejscowości.

   Jedną z takich inicjatyw była adaptacja poddasza budynku remizy. Nowo powstałe pomieszczenia to idealne miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców. Odbywają się tam zajęcia gry w tenisa stołowego i inne zajęcia ruchowe.

   Ważną kwestią wpływającą na komfort życia mieszkańców jest obecny stan lokalnej infrastruktury drogowej. Co roku gmina na ten cel wydaje ok. 90 tys. zł. Powstają też nowe punkty oświetleniowe, wiaty przystankowe.

   Słuchając głosu mieszkańców i pamiętając o konieczności ciągłego rozwoju, władze gminy planują kolejne inwestycje. Jedną z nich jest przebudowa ulicy św. Floriana. Gotowy jest już projekt, wykupione zostały niezbędne działki pod budowę. Gmina Pruchnik złożyła też wniosek do nowego programu rządowego na dofinansowanie realizacji tej inwestycji.

W najbliższych planach jest też zakup i montaż siłowni zewnętrznej.

   Jak podkreśla Wacław Szkoła – Burmistrz Pruchnika bardzo ważne jest, aby we wszystkich działaniach na rzecz gminy była wspólna praca, zaangażowanie całego środowiska, poszanowanie dobra wspólnego.

 

Komentarze
Popularne