Nie szczędzą środków dla przedszkoli

Autor: bk 04.05.2018 Nr: 18/2018

W kwietniu Rada Gminy Wiązownica spotkała się podczas nadzwyczajnej sesji, której tematem były zasady ustalenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy. Radni zgodzili się na zmianę zasad wyliczania dotacji, konieczną po korekcie bazowych kwot opartych na kosztach funkcjonowania przedszkoli w innym samorządzie.

Podstawą do wyliczenia dotacji, jaką Gmina Wiązownica udziela niepublicznym przedszkolom funkcjonującym na jej terenie są koszty prowadzenia porównywalnego przedszkola przez porównywalny podmiot. Jak wyjaśniał Marian Ryznar, wójt Gminy Wiązownica, wg wcześniejszych zasad pod uwagę brano samorząd najbliższy czyli Jarosław, teraz odnośnikiem jest Gmina Pawłosiów, jako samorząd porównywalny.

   Wójt podkreślał, że konieczność zwołania nadzwyczajnej sesji związana była z faktem, iż po ustaleniu zasad wyliczania dotacji do Urzędu Gminy dotarły informacje z Gminy Pawłosiów o znacznym zmniejszeniu kosztów funkcjonowania przedszkoli, co spowodowałoby spadek dotacji dla placówek działających na terenie Gminy Wiązownica. Aby tego uniknąć i zapewnić przedszkolom odpowiednie finansowanie władze Gminy Wiązownica zdecydowały się uchylić wcześniejszą uchwałę. I podjąć nową, określając inne wskaźniki dotacji.

   Jak wyjaśniał Wójt prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Staromiejskich w Szówsku przedszkole, do którego uczęszcza 88 dzieci otrzymać ma w tym roku dotację w wysokości ok. 450 tys. zł, to o ok. 50 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym. Prowadzonym przez Instytut Komańskiego przedszkolom funkcjonującym w pozostałych miejscowościach gminy przyznano łącznie niemal 590 tys. zł dotacji. Jak zaznaczał Wójt, jest to o ponad 100 tys. zł więcej niż przed rokiem, jednak okazało się, że ubiegłoroczne stawki były niewystarczające, przez co pod koniec roku w przedszkolach zrezygnować trzeba było m.in. z opieki logopedy czy rytmika. M. Ryznar podkreślał, że kwoty dotacji zabezpieczone zostały wcześniej w budżecie gminy, a ich wzrost związany jest zarówno ze zwiększeniem liczby podopiecznych przedszkoli, jak i rosnącymi kosztami. Warto zauważyć, że do przedszkoli prowadzonych przez Instytut Komańskiego uczęszcza obecnie 179 dzieci.

 

Komentarze
Popularne