Nowy samochód pomaga w nauce

Autor: ek 04.05.2018 Nr: 18/2018
Nowy samochód pomaga w nauce

Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu korzystają z nowego samochodu do nauki jazdy.

Samochód o wartości przekraczającej 44 tys. zł został zakupiony w ramach realizacji projektu „CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Stanowi on nieocenioną pomoc dla młodych ludzi odbywających kurs na prawo jazdy. To właśnie w tej placówce od dwóch lat realizowany jest projekt unijny, na który Powiat Jarosławski pozyskał znaczne środki unijne.

– Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w CKZiU w Jarosławiu (dawniej CKP), w tym wzmocnienie bazy edukacyjnej, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, co w dalszym okresie czasu umożliwi łatwiejsze przechodzenie młodzieży z etapu edukacji do sfery zawodowej – mówi Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski.

    Założenia projektu obejmują również studia podyplomowe, szkolenia i kursy, a także  realizację staży i praktyk czy wizyty studyjne u przedsiębiorców. Projekt przeznaczony został dla 24 nauczycieli kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu oraz 240 uczniów. Potrwa do 30 września bieżącego roku.

Komentarze
Popularne