Zabezpieczenia i kontrole przeciw ASF

Autor: bk 04.05.2018 Nr: 18/2018
Aneta Tkaczyk, zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jarosławiu zapowiada, że każde gospodarstwo zajmujace się hodowlą świń zostanie skontrolowane. Podczas kontroli służby weterynaryjne sprawdzą przestrzeganie podstawowych środków bioasekuracji. Będz
Aneta Tkaczyk, zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jarosławiu zapowiada, że każde gospodarstwo zajmujace się hodowlą świń zostanie skontrolowane. Podczas kontroli służby weterynaryjne sprawdzą przestrzeganie podstawowych środków bioasekuracji. Będz

Służby weterynaryjne ostrzegają rolników hodujących trzodę chlewną przed afrykańskim pomorem świń, który pojawia się coraz częściej na terenie naszego kraju. Inspektoraty instruują o koniecznych środkach zapobiegawczych, zapowiadają także kontrole w każdym gospodarstwie.

– ASF, czyli afrykański pomór świń idzie do nas od północy. Zachorowania odnotowywane są m.in. na terenie województwa lubelskiego. Choroba występuje także na Ukrainie. Zagrożenie występuje więc także w naszym regionie. Stąd nasze działania, które mają zapobiec jej rozprzestrzenianiu się – mówi Aneta Tkaczyk, zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jarosławiu.

   ASF to wirusowa choroba atakująca świnie. W większości przypadków jest ona śmiertelna, zagrożając całym hodowlom. Aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się choroby służby weterynaryjne na terenie całego kraju rozpoczęły akcję informacyjną, przekazując rolnikom wytyczne dotyczące podstawowych zasad bioasekuracji gospodarstw.

   Chcąc uchronić się przed kłopotami związanymi z zarażeniem gospodarstwa ASF należy pamiętać o kilku dość podstawowych zasadach. Ważne jest zabezpieczenie gospodarstwa oraz paszy dla zwierząt przed dostępem dzikich zwierząt. Kontaktu z paszą oraz samymi świniami nie powinny mieć także zwierzeta domowe, szczególnie te poruszające się wolno, mogą one mieć kontakt z dzikimi nosicielami ASF.

   Pamiętać należy także o odkażaniu narzędzi i środków transportu, a także wyłożneniu mat dezynfekujących przed pomieszczeniami, w których utrzymywane są świnie. Na teren gospodarstwa nie można wnościć zwłok, tusz czy jakichkolwiek innych produktów z dzików. Osoby, które uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne nie powinny także wchodzić do gospodarstwa przez co najmniej 72 godziny. Nalezy także uważać, aby ściółka oraz świeża pasza używana w gospodarstwie nie pochodziła z terenów zakażonych ASF. Nowe wytyczne, mające na celu wyeliminowanie ryzyka rozprzestrzeniania się tej niebezpiecznej choroby zobowiązują rolników do prowadzenia rejestru środków transportu i osób wchodzących do gospodarstwa.

 

Służby weterynaryjne skontrolują każde gospodarstwo

Jak informuje A. Tkaczyk Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Jarosławiu prowadzi nie tylko akcję informacyjną skierowaną dla rolników, do końca maja przyszłego roku zobowiązany jest także przeprowadzić kontrole wszystkich gospodarstw, w których hodowane są świnie. Na naszym terenie będzie to ok. 1 000 gospodarstw.

– Podczas kontroli sprawdzać będziemy czy nie doszło do rażących naruszeń podstawowych zasad bioasekuracji. Będziemy także dodatkowo instruować rolników i przypominać o obowiązujących zasadach ochrony – mówi przedstawicielka jarosławskiego inspektoratu.

   Z pytaniami dotyczącymi środków ochrony oraz prowadzenia rejestrów rolnicy mogą także zgłaszać się bezpośrednio do inspektoratu. Jego pracownicy zorganizowali także w połowie kwietnia spotkanie informacyjne dla rolników w Jarosławiu. Nie cieszyło się ono jednak zbyt dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w nim 2 osoby.

   Jak podkreślają służby weterynaryjne niepokojącymi sygnałami mówiacymi o tym, że w gospodarstwie dojść mogło do zakażenia ASF są m.in. nagłe upadki zwierząt, a także wysoka gorączka, zasinienie skóry uszu, brzucha i boków ciała. Często pojawiają się także wybroczyny na skórze; duszność i pienisty wypływ z nosa; biegunka i wymioty, niedowłady i porażenia.

   Jeśli rolnik zauważy niepokojące objawy u hodowanych zwierząt powinien niezwłocznie poinformować o tym swojego lekarza weterynarii, który w razie potwierdzenia zachorowania skontaktuje się z inspektoratem.

Komentarze
Popularne
Komentowane