Nauczyciele Budowlanki bronią dyrektora

Autor: Erka 11.05.2018 Nr: 19/2018

Grupa nauczycieli z Zespołu Szkół budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu odnosząc się do zarzutów, jakie skierowało przeciwko dyrektorowi Markowi Zawiszy kilku pedagogów, staje po jego stronie. W piśmie skierowanym do Redakcji Gazety Jarosławskiej zaprzeczają oskarżeniom skierowanym do kuratorium, związków zawodowych i inspekcji pracy. 

- Nauczyciele uważają oskarżenia wobec dyrektora za nieprawdziwe i krzywdzące, a powstałą sytuację jako wynik osobistych nieporozumień części nauczycieli w-f z dyrektorem szkoły. Konflikt ten niestety odbija się negatywnie na wizerunku całej szkoły i jej dobrym imieniu. Nauczyciele nie czują się mobbingowani, a tym bardziej zaprzeczają jakoby ich dyrektor posługiwał się wulgarnym i aroganckim językiem. W ich opinii osobiste spory powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi osobami, a nie na forum publicznym, ponieważ ma to w konsekwencji, zupełnie niepotrzebnie, negatywny wpływ na szerokie – niezainteresowane sporem – grono ludzi i atmosferę w pracy – czytamy w liście. Niestety, trudno powiedzieć, ilu nauczycieli broni dyrektora, ponieważ z treści wynika tylko, że za listem stoi nieokreślona grupa.  Niemniej uważają oni takie stawianie sprawy za głęboko niesłuszne i wyrażają swój sprzeciw wobec wysuniętych w stosunku do dyrektora szkoły insynuacji.

   W szkole była już kontrola kuratoryjna. Kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy niedługo powinna się zakończyć. Ich wyniki pokażą, czy zarzuty kierowane przez kilku nauczycieli znalazły potwierdzenie. Sprawdzenie pracy dyrektora spowodowało przygotowane przez adwokata na zlecenie czterech nauczycieli pismo przesłane m.in. do nadzoru oświatowego i inspekcji pracy. Dane tych osób były do wiadomości redakcji. Szkoda, że nauczyciele broniący swego dyrektora nie zechcieli podać ilu ich jest. Gazeta, w uzasadnionych przypadkach, zapewnia anonimowość zachowując dane tylko dla siebie. Takie informacje traktujemy jako wiarygodne. Niepodpisane tracą wiarygodność.

Komentarze
Popularne
Komentowane