Pruchnik – miasto w Gminie Pruchnik

Autor: TP 18.05.2018 Nr: 20/2018
Tartanowa bieżnia wykonana na stadionie sportowym w pruchniku to jedyny tego typu obiekt w naszym powiecie.
Tartanowa bieżnia wykonana na stadionie sportowym w pruchniku to jedyny tego typu obiekt w naszym powiecie.

W ciągu ostatnich lat Pruchnik staje się coraz piękniejszym i nowocześniejszym miasteczkiem powiatu jarosławskiego. Zauważalny staje się rozwój tej miejscowości zarówno pod względem powstawania nowych obiektów infrastrukturalnych jak i bogatej oferty edukacyjnej i kulturalnej.

 Na terenie Pruchnika powstała samorządowa Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia. W  swojej ofercie prowadzi naukę gry na dziewięciu instrumentach, posiada doskonale wyposażone sale oraz nowoczesne instrumenty muzyczne zakupione za kwotę ponad 300 000 zł od czasu utworzenia szkoły  w 2015 r. Tylko w ostatnim czasie zakupiono instrumenty za kwotę 70 000 zł, w tym m.in. wysokiej klasy akordeon guzikowy i 2 pianina. Szkoła mimo, że swoją działalność prowadzi stosunkowo krótko, już może pochwalić się wysokimi wynikami w prestiżowych konkursach i festiwalach, zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

   Dzięki staraniom władz gminy powstało nowe miejsce dla seniorów - Dzienny Dom „Senior-Wigor”. Spotykają się w nim mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 60-ty rok życia i zakończyli działalność zawodową. Mogą oni uczestniczyć w  zajęciach rehabilitacyjnych, kulturalnych i prozdrowotnych. Na ten rodzaj działalności gmina corocznie pozyskuje środki z budżetu państwa.

   Kolejną instytucją, która powstała na terenie gminy jest Komisariat Policji w Pruchniku. Zastąpił on  dotychczasowy Posterunek, który borykał się z wieloma problemami, m.in. lokalowymi, zbyt małą obsadą osobową. Dzięki dobrej współpracy władz samorządowych z przedstawicielami Policji i przekazaniu zmodernizowanego budynku, ten cel został osiągnięty. Policja z Pruchnika ma nowoczesną siedzibę, a w swoich strukturach posiada 15 funkcjonariuszy.

   Argumentem przemawiającym za powstaniem wyżej wymienionych placówek było zwiększenie atrakcyjności Pruchnika oraz bezpieczeństwa mieszkańców i turystów, a także dalszy jego rozwój i utworzenie nowych miejsc pracy. Ważne jest, że jednostki, które powstały mają zagwarantowane finansowanie z budżetu państwa.

   Pruchnik to miejscowość, w której odbywają się cykliczne imprezy kulturalne i sportowe takie jak:  Pruchnickie Sochaczki, Dni Pruchnika, Rajd Rowerowy im. gen. Marka Papały, bieg o memoriał bł. ks. Bronisława Markiewicza. Są to imprezy ponadregionalne, mające swój klimat, dlatego cieszą się sporym zainteresowaniem.

   Gmina Pruchnik posiada odpowiednie zaplecze do organizacji tego typu imprez. W ostatnim czasie stadion sportowy w Pruchniku przeszedł modernizację – wybudowano tartanową bieżnię oraz wykonano odwodnienie płyty boiska. Całkowity koszt tych prac to 1 mln zł. Warto zaznaczyć, że wykonana nowoczesna bieżnia jest jedynym tego typu obiektem na terenie naszego powiatu, dzięki czemu organizowanych jest tutaj wiele imprez sportowych i nie tylko.

   Pruchnik to także świetnie rozwinięta baza oświatowa. Oprócz wspomnianej wcześniej szkoły muzycznej funkcjonuje gimnazjum publiczne, szkoła podstawowa, czy przedszkole samorządowe.
W ostatnich latach dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych powstał łącznik pomiędzy gimnazjum i halą sportową, przeprowadzono kompleksową termomodernizację budynku szkoły podstawowej oraz hali sportowej. Dzięki dociepleniu budynków, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz zamontowaniu nowoczesnych systemów ogrzewania (pompy ciepła oraz kolektory słoneczne) znacząco zmniejszą się koszty utrzymania, a zastosowana wentylacja mechaniczna i nowe oświetlenie dodatkowo poprawiły komfort nauki i pracy zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Nowa elewacja poprawiła wizerunek całego kompleksu szkolnego.

   Mówiąc o rozwiniętej bazie infrastrukturalnej, należy wspomnieć również o inwestycjach na cmentarzu komunalnym. Rozbudowana i zmodernizowana została kaplica przedpogrzebowa, powstały nowe utwardzone alejki dla odwiedzających, oświetlenie, systematycznie prowadzone są także prace pielęgnacyjne całego cmentarza.

   Pruchnik słynie również z zabytków. Znajduje się tutaj zarówno charakterystyczny rynek jak i pozostałości po zamku - dawna Węgierka. Corocznie gmina przeznacza środki na konserwację zabytków udzielając dotacji dla instytucji czy osób prywatnych, ale także, dzięki współpracy z konserwatorem zabytków, corocznie prowadzone są niezbędne prace zabezpieczające przy baszcie. W ubiegłym roku wydatkowano ponad 95 tys. złotych na oczyszczenie jej wnętrza, uzupełnienie ubytków ścian i zabezpieczenie sklepień.

   Gmina wspiera także funkcjonowanie jednostek OSP, które prężnie działają na wielu płaszczyznach.  W ostatnim czasie z budżetu gminy zakupiony został nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy MAN dla OSP Pruchnik I, natomiast w trakcie realizacji jest budowa nowej remizy dla OSP nr 2.

   Nie ma rozwoju bez dobrze funkcjonującej infrastruktury drogowej. W tym zakresie wiele się zmieniło i zmienia. Powstał nowy łącznik drogi gminnej ul. Przemyskiej z drogą wojewódzką ul. Jarosławską. Przedsięwzięcie to udrożniło ruch samochodowy dla mieszkańców Pruchnika, otworzyło nowe miejsca dla inwestorów i budownictwa mieszkalnego, a także odciążyło z ruchu centrum Pruchnika – zabytkowy rynek. Przeprowadzona została rewitalizacja ul. Kościelnej, liczne ulice jak np. Przemyska, Zamkowa, Cicha, Spacerowa, czy Leśna, zyskały nowe nawierzchnie. Mówiąc o inwestycjach drogowych nie sposób nie wspomnieć o wykonaniu drogi Pruchnik - Hucisko Nienadowskie (tzw. Bramy na Bieszczady). Stała się ona elementem szlaku komunikacyjnego w kierunku Bieszczad, a także lepszym dojazdem dla mieszkańców Jodłówki i Pruchnika Górnego.

   Ostatni czas to nastawienie na wielomilionowe inwestycje związane z gospodarką ściekową. Obecnie trwa rozbudowa oczyszczalni ścieków, która zaspokoi potrzeby całej gminy, budowana jest sieć kanalizacyjna w miejscowości Hawłowice i pozostałej części Pruchnika. Dzięki długotrwałemu procesowi przygotowania dokumentacji projektowej na wszystkie pozostałe miejscowości, gmina będzie miała możliwość aplikowania o środki na  wykonanie sieci.

   Powyższe działania prorozwojowe, wpływają na jakość życia mieszkańców i sprawiają, że Pruchnik staje się coraz bardziej atrakcyjny pod wieloma względami, a dalszych pomysłów na rozwój, zarówno pod względem infrastrukturalnym, jak i miejsc rekreacji dla mieszkańców nie brakuje, potrzeba jedynie czasu i pozytywnej oceny złożonych wniosków o dofinansowanie.

Komentarze
Popularne
Komentowane