Nowy zarząd Orła

Autor: ts 18.05.2018 Nr: 20/2018
Nowy zarząd Orła

W Miejskim Klubie Sportowy Orzeł Przeworsk odbyło się walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze. W czasie zebrania udzielono absolutorium odchodzącemu zarządowi, wysłuchano sprawozdania z działalności klubu oraz przeprowadzono wybory nowego zarządu.


Nowym „starym” prezesem klubu został Grzegorz Bieniasz. Ponadto w skład zarządu weszli: Grzegorz Jucha - wiceprezes, Jerzy Lichończak, Jan Kamecki, Stanisław Kowalik, Andrzej Sowiński i Stanisław Słysz. Powołano również nową Komisję Rewizyjną w składzie Tadeusz Bajdak, Kazimierz Boratyn i Kamil Kozak. – Naszym głównym zadaniem jest wzmocnienie drużyny po awansie do 4 ligi, tak by spokojnie zadomowiła się na tym poziomie rozgrywkowym – powiedział prezes G. Bieniasz.

Komentarze
Popularne