Pałac pozostanie w rękach państwa

Autor: 25.05.2018 Nr: 21/2018

„Ani Fundacja XX Czartoryskich ani Adam Karol Czartoryski, nie zamierzają przejmować zespołu parkowo-pałacowego w Sieniawie, ani żadnej części tego majątku” – oświadczył Maciej Radziwiłł, członek zarządu Fundacji XX Czartoryskich, w odpowiedzi na pojawiające się medialne doniesienia o możliwych staraniach o zwrot dóbr.

Pałac w Sieniawie został przejęty przez państwo wraz ziemią na mocy komunistycznego dekretu o reformie rolnej z 1944 r. Jak uznał pół roku temu wiceminister Zbigniew Babalski odbyło się to niezgodnie z prawem, ponieważ zespół pałacowo-parkowy nie podlegał przejęciu na cele reformy rolnej. Dało to poniekąd zielone światło prawowitemu spadkobiercy starania się o zwrot majątku, ale strona zainteresowana nie zamierza wysuwać do Skarbu Państwa jakichkolwiek roszczeń związanych z tym majątkiem, w szczególności roszczeń dotyczących bezumownego użytkowania majątku.

W ramach transakcji z 29 grudnia 2016 roku Fundacja XX Czartoryskich i Adam Karol Czartoryski zobowiązali się, że pałac w Sieniawie pozostanie – w razie reprywatyzacji – własnością publiczną. Decyzja Ministra Rolnictwa w sprawie pałacu otwiera drogę do zamknięcia tego elementu umowy z dnia 29.12.2016 roku. W tej chwili kompletowane są dokumenty konieczne do zawarcia umów realizujących to zobowiązanie. Nastąpi to w najbliższym czasie – napisał w oświadczeniu członek zarządu Fundacji XX Czartoryskich.

   Warto przypomnieć, że 29 grudnia 2016 roku minister kultury Piotr Gliński podpisał z księciem Adamem Karolem Czartoryskim umowę w sprawie zakupu kolekcji Fundacji Książąt Czartoryskich, w tym „Damy z gronostajem” Leonarda da Vinci. Zbiory zakupione za 100 mln euro liczą ok. 86 tys. obiektów muzealnych i ok. 250 tys. bibliotecznych.

Komentarze
Popularne
Komentowane