Ożywianie budynków

Autor: TP 25.05.2018 Nr: 21/2018
– W budynku znajdą się trzy osobne lokale. W jednym znaleźć się ma placówka Poczty Polskiej. Pozostałe przeznaczone zostaną na cele kulturalne i być może punkt usługowy – mówi Mariusz Reń, wójt Gminy Pawłosiów.
– W budynku znajdą się trzy osobne lokale. W jednym znaleźć się ma placówka Poczty Polskiej. Pozostałe przeznaczone zostaną na cele kulturalne i być może punkt usługowy – mówi Mariusz Reń, wójt Gminy Pawłosiów.

Budynek po dawnym sklepie oraz mający czasy swojej świetności za sobą Dom Kultury dostaną nowe życie. Dzięki staraniom władz Gminy Pawłosiów zostaną odnowione, aby pełniej służyć mieszkańcom miejscowości i gminy.

Pawłosiów

– Dzięki pozyskaniu budynku po dawnym sklepie GS-u możemy zadbać o teren leżący w centrum Pawłosiowa i przylegający bezpośrednio do budynku Urzędu Gminy. Chcemy, aby było to estetyczne miejsce służące mieszkańcom miejscowości i Gminy podkreśla Mariusz Reń, wójt Gminy Pawłosiów.

   Zgodnie z decyzją Rady Gminy działka wraz z budynkiem odkupione zostały przez gminę od poprzednich właścicieli. Obecnie budynek przechodzi remont i adaptację, która przystosuje go do przeznaczonej mu roli.

– Prowadzimy zaawansowane negocjacje z Pocztą Polską, która jest zainteresowana utworzeniem w Pawłosiowie swojego oddziału. W wyremontowanym budynku znajdą się trzy samodzielne lokale. Jeden najprawdopodobniej zajmie poczta. Kolejny przeznaczony zostanie na działalność kulturalną podkreśla Wójt, wyjaśniając że w trzecim lokalu znaleźć się może miejsce na działalność gospodarczą. Nieuciążliwą i poszerzającą ofertę dla mieszkańców.

   M. Reń wyjaśnia, że sygnały dotyczące potrzeby stworzenia miejsca dla placówki pocztowej w Pawłosiowie płynęły od pewnego czasu zarówno ze strony mieszkańców, jak i Poczty Polskiej. Pojawiająca się możliwość zakupu budynku po dawnym sklepie umożliwiła zaspokojenie tej potrzeby. A poczta, obok przychodni, apteki oraz Urzędu Gminy dopełniać będzie obraz Pawłosiowa, jako centrum, w którym mieszkańcy gminy będą mogli wygodnie załatwić wszystkie swoje sprawy.

   Dzięki udanym negocjacjom z dotychczasowym właścicielem nieruchomości, Gmina na zakup i modernizację budynku wyda ok. 330 tys. zł.

 

Cieszacin Wielki

Remont i przebudowa Domu Kultury w Cieszacinie Wielkim to inwestycja długo oczekiwana przez mieszkańców.

– Mieszkańcy są na pewno bardzo zadowoleni, każdy na to czekał. Ten budynek żyje i z pewnością ta inwestycja i umiejscowienie tutaj gminnej biblioteki sprawi, że będzie służył mieszkańcom jeszcze lepiej mówi Lucyna Kasperska radna Rady Gminy Pawłosiów z Cieszacina Wielkiego. Dodaje, że budynek był przed laty chlubą mieszkańców i po remoncie znów będzie jednym z najpiękniejszych w okolicy.

– Modernizacja budynku w Cieszacinie Wielkim i stworzenie nowego Centrum Kultury w tej miejscowości to inwestycja, której realizację udało nam się sfinansować częściowo dzięki dofinansowaniu pozyskanemu za pomocą Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław-Przeworsk zauważa M. Reń.

   Pierwszy etap prac został już zakończony. Obejmował on prace budowlane doprowadzające budynek do tzw. stanu surowego zamkniętego. Objęły one m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także likwidację nieużywanego tarasu, powiększając powierzchnię wewnętrzną budynku.

   Trwające obecnie prace II etapu skupiają się na wykończeniu budynku i dostosowanie jego wnętrz do przyszłych funkcji.

   Całość inwestycji kosztować będzie ok. 1,4 mln zł. Z czego 600 tys. zł to dofinansowanie dzięki MOF.

– Wierzę, że dzięki inwestycji budynek będzie nie tylko wizytówką miejscowości, ale także miejscem spotkań jej mieszkańców, przyczyniającym się do rozwoju kultury i integracji społeczności podkreśla Wójt.

 

Tywonia

M. Reń dodaje, że Cieszacin Wielki to nie jedyna miejscowość, która czeka na swój dom kultury.

– Od 2016 r. posiadamy pozwolenie na budowę i projekty dotyczące budynku Domu Kultury w Tywoni. Koszt jego realizacji, ok. 1,5 mln zł, to zbyt wiele, aby realizować go wyłącznie ze środków budżetu gminy mówi Wójt. Podkreślając, że władze gminy prowadzą starania mające na celu pozyskanie dofinansowania, które umożliwi realizację tej inwestycji.

 

Komentarze
Popularne