Pomocna dłoń w kierunku seniorów

Autor: TP 25.05.2018 Nr: 21/2018
Pomoc fizyczna, ale i wspólnie spędzony czas – to największe wsparcie dla seniorów. Na zdj. Maria Cedzidło (z prawej) i opiekunka Danuta Kozdroń.
Pomoc fizyczna, ale i wspólnie spędzony czas – to największe wsparcie dla seniorów. Na zdj. Maria Cedzidło (z prawej) i opiekunka Danuta Kozdroń.

Gmina Tryńcza wraz z gminą Leżajsk i Nowa Sarzyna realizuje pod skrzydłami Caritas Archidiecezji Przemyskiej projekt w ramach porozumienia międzygminnego pt. „Pomocna dłoń”. Ten został skierowany do osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które coraz gorzej radzą sobie z obowiązkami dnia codziennego i czują się bardzo samotne.

Celem głównym projektu jest rozwój środowiskowych form pomocy. W gminie Tryńcza na 15 podopiecznych przypada 4 opiekunki.

Panie zostały zatrudnione w ramach umów o pracę, a wcześniej przeszkolone. U każdego ze swoich podopiecznych są 2 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu. Opiekę domową świadczą w postaci usług opiekuńczych i asystenckich. Do ich dyspozycji zostały zakupione dwa samochody, którymi mogą wozić seniorów do lekarza, apteki czy na zakupy – podkreśla Karolina Ziółkowska, kierownik GOPS w Tryńczy.

   Seniorzy ponadto otrzymali telefony komórkowe, by mieć stały kontakt z opiekunką, a w razie potrzeby móc szybko wezwać pomoc. Czy taka pomoc do nich trafia?

Mam 88 lat, siły już nie te i zdrowie już nienajlepsze. Nogi też odmawiają posłuszeństwa – wyznaje Maria Cedzidło z Tryńczy, która może liczyć na codzienną pomoc swojej opiekunki. – Drewno mi przyniesie, w piecu rozpali, do lekarza zawiezie. Jestem ogromnie szczęśliwa, że mam taką pomoc. Mieszkam sama, z kotem i psem jedynie, a jak przyjdzie moja pani, to jest też z kim porozmawiać przy herbacie. I to jest dla mnie najważniejsze. Jestem ogromnie wdzięczna za tę pomoc – dodaje.

   Pracę z seniorami chwalą sobie również opiekunki: Danuta Kozdroń, Marzena Strama, Ilona Siwik i Joanna Rachfał. Podkreślają, że czerpią przy okazji z życiowej mądrości starszych osób, a te płyną z wielu przeprowadzonych rozmów.

Wszystkie widzimy, jak nasza pomoc i obecność jest ważna dla tych ludzi, tym bardziej czujemy satysfakcję z tej pracy – zauważa D. Kozdroń. 

   Dodatkowo, w ramach zadania 5 innych opiekunek sprawuje opiekę nad jedną osobą w zakresie pomocy sąsiedzkiej. Projekt jest realizowany we wszystkich miejscowościach gm. Tryńcza.

   Projekt „ Pomocna dłoń” realizowany jest od 1 stycznia 2018 roku do 29 lutego 2020 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Komentarze
Popularne
Komentowane