Z wizytą w PWSTE

Autor: ek 25.05.2018 Nr: 21/2018
Z wizytą w PWSTE
Fot. PWSTE

Przez pięć dni PWSTE w Jarosławiu gościła kolejnego zagranicznego naukowca realizującego program Erasmus+. Tym razem z zaproszenia mgr Magdaleny Bojarskiej, kierującej Działem Współpracy Międzynarodowej skorzystał dr Yılmaz Onur Ari reprezentujący Wydział Ekonomii Uniwersytetu Bayburt w Turcji, z którym niedawno podpisano umowę o bilateralnej współpracy.

Celem przyjazdu szkoleniowego było doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracownika z tureckiej uczelni partnerskiej.

– Oceniając z perspektywy realizację mobilności, należy stwierdzić, że zalet przyjazdu do PWSTE w Jarosławiu było wiele. Do najważniejszych należy wymiana doświadczeń i dobrych praktyk za pośrednictwem usystematyzowanej współpracy polegającej na mobilności indywidualnych osób, jak również podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności naszego gościa. Przyjazdy tego typu sprzyjają integracji i współpracy regionalnej różnych części świata – mówi Magdalena Bojarska, rzecznik prasowy oraz kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej jarosławskiej Uczelni.

   W trakcie wizyty zaprezentowane zostały poszczególne jednostki Uczelni, łącznie ze wszystkimi instytutami, biblioteką oraz salami wykładowymi, a także centrum rekreacyjno-rehabilitacyjnym oraz siłownią i studiem do ćwiczeń.

– Dzięki mobilności zrealizowanej przy wsparciu z programu Erasmus+ udało się zrealizować podstawowe założenia szkolenia treningowego, jak wzmocnienie współpracy z partnerem, poprzez plany dotyczące wspólnych przedsięwzięć zarówno naukowych, jak i związanych z organizacją codziennej działalności – podsumowuje M. Bojarska.

 

Komentarze
Popularne