Wieża ratuszowa dostępna dla turystów?

Autor: ek 01.06.2018 Nr: 22/2018
Wieża ratuszowa dostępna dla turystów?

19 maja w Jarosławiu miała miejsce Noc Muzeów, połączona z Nocą Zwiedzania Rynku. Na tę okoliczność dla zwiedzających udostępniona została wieża ratuszowa, która cieszyła się sporym zainteresowaniem mieszkańców. W związku z tym pojawiły się zapytania, czy obiekt ten nie mógłby być na co dzień dostępny dla turystów?

Wieża ratuszowa jest na ogół niedostępna ze względu na znajdujące się tam nadajniki. Zgodnie z podpisaną umową dzierżawy firma telekomunikacyjna może na maksymalnie 168 godzin w roku zmniejszyć moc nadajników. Z tytułu tej dzierżawy do budżetu Miasta wpływa rocznie 120 tys. zł. Jednak zdaniem niektórych nie jest ona w pełni zagospodarowana, i mogłaby pełnić zupełnie inną rolę.

– Uważam, że potencjał wieży jest na tyle duży, że powinniśmy zrezygnować z tych nadajników – mówi radny Piotr Kozak, który złożył interpelację w tej sprawie. Radny jest zdania, że za zgodą firmy telekomunikacyjnej nadajniki można by przenieść na inny budynek, a wieżę wykorzystać do promocji miasta.

 

To nie takie proste

Chcąc udostępnić wieżę do masowego zwiedzania przez turystów indywidualnych lub masowych niezbędne byłoby jej wcześniejsze przygotowanie, co związane jest z kosztami.

– Koniecznością byłoby przeprowadzenie remontu schodów, gdyż ich aktualny stan jest niewystarczający, aby bez szwanku obsługiwać masowy ruch turystyczny – nie w takim celu były wykonane – wyjaśnia Hubert Ochmański, rzecznik Urzędu Miasta Jarosławia.

   Bardzo ważną kwestią byłoby również zabezpieczenie danych osobowych gromadzonych przez urząd.

– Wieża nie posiada osobnego wejścia, dlatego wycieczki musiałyby odbywać się korytarzami ratusza, a to mogłoby stanowić zagrożenie któremu musimy przeciwdziałać. By je ograniczyć koniecznością byłoby zatrudnienie pracowników do bieżącej obsługi zwiedzających (np. przewodników) oraz kogoś, kto odpowiadałby za obsługę wycieczek w godzinach popołudniowych lub w weekendy – dodaje rzecznik.

 

Z wieży można korzystać

Nie jest to do końca tak, że na wieżę ratuszową wejść nie można. Udostępnienie wieży ratuszowej dla zwiedzających jest możliwe. Trzeba jednak wcześniej zgłosić taki fakt.

 – Zainteresowane grupy najczęściej kontaktują się ustnie lub pisemnie z sekretarzem urzędu. Następnie zwracamy się z prośbą do firmy telekomunikacyjnej, aby na czas zwiedzania zmniejszyła siłę sygnału emitowanego przez nadajniki. Niestety zgłoszenie musi nastąpić dwa tygodnie wcześniej, ze względu na zapisy umowy zawarte z firmą telekomunikacyjną – wyjaśnia rzecznik UM.

 

 Zainteresowanie wieżą

Trudno jednoznacznie stwierdzić, jakie byłoby zainteresowanie wieżą, ponieważ nie były robione żadne wyliczenia oraz symulacje. Z informacji uzyskanych od rzecznika miasta Jarosławia wynika, że  zapytania o dostępność wieży pojawiają się sporadycznie. W związku z tym nie sposób jednoznacznie stwierdzić czy przełożyłoby się to na duże zainteresowanie tą atrakcją. Urząd Miasta stoi na stanowisku, że takie wycieczki miałyby sens dopiero po przeprowadzeniu remontu i rozwiązaniu kwestii bezpieczeństwa danych gromadzonych w urzędzie. Kluczowe jest tutaj także zobowiązanie wynikające z umowy z firmą telekomunikacyjną.

– Z tytułu tej umowy do budżetu miasta wpływa co roku 120 tys. zł. Całkowite otworzenie wieży ratuszowej oznaczałoby konieczność wypowiedzenia umowy, tym samym zrezygnowania z tych przychodów. Obawiamy się, że wpływy z biletów na wieże nie zrekompensowałyby utraconych przychodów, niemniej jednak nie o pieniądze tutaj chodzi a o bezpieczeństwo zwiedzających i danych zgromadzonych w Urzędzie – wyjaśnia H. Ochmański.

  Urząd Miasta nie wyklucza jednak takiego rozwiązania, pomimo tego, że nie potrafi jednoznacznie stwierdzić kiedy mogłoby dojść do remontu wieży i całkowitego udostępnienia jej dla turystów.

 

  1. Wieża ratuszowa cieszyła się sporym zainteresowaniem podczas Nocy Zwiedzania Rynku.
Komentarze
Popularne
Komentowane