Kolejne miliony dofinansowań

Autor: TP 01.06.2018 Nr: 22/2018
Władze Gminy stawiają na rozwój z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej. Dzięki temu mogą inwestować więcej, a oczekiwane przez mieszkańców zadania wykonywane są wcześniej.
Władze Gminy stawiają na rozwój z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej. Dzięki temu mogą inwestować więcej, a oczekiwane przez mieszkańców zadania wykonywane są wcześniej.

Najlepiej oceniony wniosek i jedna z najwyższych kwot (ponad 13 mln zł) wśród przyznanych dofinansowań - to efekt starań władz Gminy Radymno o pozyskanie środków zewnętrznych na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Skołoszowie oraz oczyszczalni ścieków w Świętem. Starań i podejmowanych decyzji, które stały sie powodem krytyki i niezrozumienia ze strony niektórych radnych.

Wysoka ocena krytykowanych decyzji

 

– Nasz wniosek został bardzo wysoko oceniony, a dzięki ponad 13-milionowemu dofinansowaniu będziemy mogli wykonać kolejną bardzo ważną dla mieszkańców inwestycję, bez nadmiernego obciążania budżetu gminy – podkreśla Bogdan Szylar, wójt Gminy Radymno. Dodając, że złożony przez samorząd wniosek zyskał (wraz z 2 innymi samorządami) najwyższą ocenę i znalazł się na czele listy zadań skierowanych do dofinansowania. To pokazuje dobre przygotowanie i kompetencje pracowników odpowiedzialnych za aplikowanie o zewnętrzne środki.

– Tak dobry wynik to zasługa osób odpowiedzialnych za przygotowanie wniosku. Pokazuje ona także, że obawy i pytania niektórych radnych nie miały podstaw. Podejmowane przez nas decyzje doprowadziły do skutecznego pozyskania znacznych środków. Myślę, że populizm i próby wywolania niepokoju wśród mieszkańców były niepotrzebne. Na pewno nie służyły one samym mieszkańcom – podkreśla Wójt, odnosząc się do pytań i oskarżeń radnych, którzy wytykali władzom gminy decyzję o wycofaniu poprzednio złożonego wniosku i aplikowanie o środki w innym terminie.

– Na szczęście o pozyskaniu dofinansowania decydują odpowiednio przygotowane dokumenty, a nie opinie czy obawy niektórych radnych, którzy zamiast wspierać służące mieszkańcom inicjatywy wolą tworzyć waśnie i podziały – podsumowuje B. Szylar.

 

Kanalizacja i oczyszczalnia na lata

– Jestem bardzo zadowolony z tak dobrego wyniku oraz wysokiego dofiansowania, jakie otrzymała nasza gmina – mówi Jan Fusiek, przewodniczący Rady Gminy Radymno. Podkreślając przy tym, że pozyskiwanie zewnętrznych środków pozwala inwestować więcej i powiększać budżet, jakim dysponuje samorząd. A to prowadzi do rozwoju i ożywienia gminy i poszczególnych miejscowości.

   Dzięki złożonemu przez prowadzone przez gminę Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno wnioskowi możliwe będzie wykonanie II etapu budowy kanalizacji sanitarnej w miejsowości Skołoszów. Powstanie w ten sposób ok. 11 km nowej sieci kanalizacyjnej, która pozwoli na podłączenie do gminnej sieci wielu kolejnych gospodarstw domowych. Aby zapewnić gminnej sieci kanalizacyjnej odpowiednie funkcjonowanie i rezerwę na kolejne przyłączenia w przyszłości, w ramach projektu zaplanowanoo także modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków, która znajduje się w miejscowości Święte.

– Działania te pozwolą nie tylko przyłączyć do sieci nowych mieszkańców. Unowocześniona i rozbudowana oczyszczalnia zabezpieczy potrzeby naszych miejscowości na kolejne lata, stanowiąc solidny fundament pod dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej w naszej Gminie – podkreśla B. Szylar.

 

Wysokie dofinansowanie to więcej gminnych inwestycji

Co ważne, inwestycja której koszt sięgnąć ma ok. 19,6 mln zł otrzymała bardzo wysokie, ponad 13 milionowe dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Oznacza to, że gmina w możliwie najmniejszym stopniu wykorzystywać będzie własne środki do jej wykonania. Dzięki takiej polityce i skutecznemu pozyskiwaniu pieniędzy z zewnątrz, władzom gminy udaje się inwestować znacznie więcej niż gdyby tak kosztowne zadania prowadzić wyłącznie za gminne środki.

   Tym bardziej, że samorząd uzyskał także dofinansowanie na inne zadania. Wśród nich znalazł się m.in. projekt dotyczący montażu odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Radymno, który otrzymał dofinansowanie w ramach unijnej osi "Czysta Energia".

   Projekt zakłada wymiany kotłów i instalacji centranlego ogrzewania, a także montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w kilkunastu budynkach na terenie całej Gminy. Nowe urządzenia pozwolą nie tylko zadbać o ekologię, ale także zmniejszyć koszty związane z ogrzewaniem i utrzymaniem obiektów.

   Całość inwestycji kosztować będzie ok. 2,25 mln zł z czego ponad 1,4 mln zł pochodzić będzie z pozyskanego przez Gminę Radymno dofinansowania. Obejmie ona prace przy budynkach szkół, a takze remizach i świetlicach w kilku miejscowościach na terenie Gminy (Duńkowice, Nienowice, Chotyniec, Korczowa, Grabowiec, Piaski).

   Warto podkreślić, że wymienione wyżej projekty, dzięki którym udało się pozyskać łącznie ok. 14,5 mln zł to nie jedyne inwestycje, jakie w tym roku gmina wykona przy udziale środków UE. Wspomnieć można choćby o prowadzonych czy już wykonanych inwestycjach w infrastruktórę drogową, na które gmina również pozyskała środki zewnętrzne.

 

Skuteczne pozyskanie środków zewnętrznych pozwala nie tylko realnie zwiększać budżet, jakim dysponuje samorząd. Dzięki dokładaniu zewnętrznych środków do funduszy, jakimi dysponuje w danym roku gmina możliwe jest wykonanie większej ilości inwestycji i lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców.

   Inwestycje drogowe, budowa kanalizacji to sprawy priorytetowe z punktu widzenia mieszkańców, a które w poprzednich kadencjach były często odsuwane w czasie. Dziś, dzięki zewnętrznym dofinansowaniom prace te posuwają się do przodu, a mieszkańcy mogą cieszyć się z ich efektów, bez konieczności oczekiwania latami na wykonanie sieci wyłącznie z gminnych środków.

   Jak podkreśla B. Szylar dokładanie starań do jak najlepszego wykorzystania dostępnych środków zewnętrznych przekłada się na realny rozwój poszczególnych miejscowości Gminy i choć wiele osób próbuje działania samorządu krytykować, to najważniejszy jest efekt w postaci pozyskanych dla Gminy środków finansowych.

 

Komentarze
Popularne