Radni z PiS zdecydowali za burmistrza

Autor: Erka 08.06.2018 Nr: 23/2018
Przedstawiciele klubu radnych PiS zapewniają, że to dzięki ich staraniom sfinalizowano porozumienie między miastem a powiatem. Na fotografii od prawej Anetta Makarska, Bogdan Wołoszyn i Piotr Kozak
Przedstawiciele klubu radnych PiS zapewniają, że to dzięki ich staraniom sfinalizowano porozumienie między miastem a powiatem. Na fotografii od prawej Anetta Makarska, Bogdan Wołoszyn i Piotr Kozak

Tak uważają jarosławscy radni reprezentujący klub PiS. Chodzi im o sfinalizowanie porozumienia między ratuszem a starostwem dotyczącego współfinansowania remontu ulic, które są drogami powiatowymi. Burmistrz Jarosławia Waldemar Paluch odpowiada, że miejscy radni stanęli po stronie starosty, nie biorąc pod uwagę zdania tych, których powinni reprezentować, czyli mieszkańców.

Remonty dróg zarządzanych przez powiat od dawna są prowadzone przy współfinansowaniu ze strony gmin. Przyjęto zasadę pół na pół. Z reguły odbywa się to bez problemu. Gmina dopłaca. Powiat remontuje. Jednak w Jarosławiu kolejny raz nie mogli się porozumieć. Starostwo miało swoją listę. Miasto swoją.

 

Klub PiS sprawę ruszył

- Wystąpiły pewne rozbieżności miedzy jednym i drugim wykazem. Oczekiwaliśmy, że burmistrz, który powinien być zainteresowany remontami podejmie działania. Uzgodni ze starostą szczegóły i już teraz zobaczymy efekty w postaci remontów. Niestety, do końca kwietnia nie pojawiły się żadne decyzje z tym związane. Radni czekali. Burmistrz rozmów ze starostą nie podjął, chociaż ten wielokrotnie o takie rozmowy zabiegał. W końcu zdecydowaliśmy, że sami podejmiemy działania przyspieszające realizację tych zadań – mówił na ubiegłotygodniowym spotkaniu z dziennikarzami Bogdan Wołoszyn, radny powiatu jarosławskiego reprezentujący razem z Anettą Makarską i Piotrem Kozakiem klub radnych PiS.

   Radni ze wspomnianego klubu, jak zapewniali na spotkaniu, sprawę ruszyli. – Udało się doprowadzić do sytuacji, że na sesji RM burmistrz przedstawił projekt uchwały zgodny z naszym wnioskiem. Cieszymy się z tego. Liczymy, że w najbliższym czasie ruszy remont dróg powiatowych. Gdyby nie radni PiS moglibyśmy czekać do jesieni na podjęcie kroków – podsumowywał B. Wołoszyn.

 

Po czyjej stronie są radni – zastanawia się burmistrz

- Ilość moich wizyt i rozmów ze starostą i jego zastępcą. Rozmowy mojego zastępcy Wiesława Pirożka świadczą, ze zabiegaliśmy o porozumienie. Jest jeden główny problem. Chcemy wspierać powiat w remontach dróg, ale dążymy do tego, by w pierwszym rzędzie remontowano drogi wskazane przez mieszkańców. Przy tworzeniu budżetu przedstawiłem listę tych dróg. Radni ją zaakceptowali. Potem okazało się, że starosta ma inną wizję – tłumaczy burmistrz Waldemar Paluch. – Muszę dbać o dobro mieszkańców Jarosławia, a nie podporządkowywać się planom starostwa. Jeśli starosta chce realizować drogi niewskazane przez mieszkańców to jak najbardziej jestem za, ale do dofinansowania z naszej strony chciałem przeznaczyć ulice wyszczególnione przez mieszkańców i zaakceptowane przez radę – wyjaśnia burmistrz.

   -Dzisiaj poprzez zmianę przeprowadzoną na wniosek radnych PiS przyjęto rozwiązania ustalone przez starostę, czyli odpłacamy do dróg, które on uważa, że trzeba remontować, a nie do tych, które mieszkańcy uznali za najważniejsze dla nich – podkreśla W. Paluch.

 

Które drogi naprawią?

Kwota przeznaczona na współfinansowanie remontów przeznaczona przez miasto wynosi 1 120 tys. zł. Tyle samo

 Doda powiat. Do naprawy zaplanowano m.in. ul. Paderewskiego, przebudowę chodników przy ul. Kasprowicza i Grucy oraz chodników i parkingów przy Kościuszki i Reformackiej, a także przebudowę Bandurskiego, remont Dolnoleżajskiej, Brodowicze, Stawki, Pogodnej, Łazy Kostkowskie i Zielińskiego.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane