Jednogłośne absolutorium

Autor: 08.06.2018 Nr: 23/2018
Pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej odczytała skarbnik Barbara Krupa.
Pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej odczytała skarbnik Barbara Krupa.

W czwartek, 24 maja w Gaci odbyła się sesja Rady Gminy, podczas której radni zadecydowali o przyznaniu wójtowi absolutorium.

Dochody budżetu Gminy Gać na 2017 rok zaplanowane w wysokości 22,3 mln zł, zostały wykonane w wysokości 21,8 mln zł, co stanowiło 97,7 procent uchwalonego planu. Wydatki zaplanowane na kwotę 29,6 mln zł zostały wykonane w wysokości 26,6 mln zł, co stanowi 89,9 procent planu. Na realizację inwestycji zaplanowano 9,9 mln zł, a zrealizowano je w kwocie 8,1 mln zł – tj. 81,6 procent planowanych wydatków na inwestycje.

   Wykonanie budżetu stało się podstawą do udzielenia wójt Grażynie Pieniążek absolutorium. Radni po wysłuchaniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy jednogłośnie przyjęli uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przyznania pani wójt absolutorium, pozytywnie oceniając w ten sposób pracę wykonaną przez urząd. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Wszyscy opowiedzieli się za absolutorium jednogłośnie.

   G. Pieniążek podziękowała na koniec radnym i pracownikom Urzędu Gminy oraz jednostek gminnych za całoroczną pracę nad realizacją budżetu.

Komentarze
Popularne