Absolutorium bez trzech radnych

Autor: bk 22.06.2018 Nr: 25/2018
Większość radnych opowiedziała się za przyznaniem wójtowi Bogranowi Szylarowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2017 r.
Większość radnych opowiedziała się za przyznaniem wójtowi Bogranowi Szylarowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2017 r.

Wójt Gminy Radymno Bogdan Szylar otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu. Podczas sesji, która odbyła się w poniedzialek, 11 czerwca większość radnych opowiedziała się za pozytywną oceną pracy wójta, za ubiegły rok.

Ubiegłoroczby budżet Gminy Radymno, który zakładał dochody w wysokości 48,3 mln zł, wykonany został na poziomie 97,3%. Po stronie wydatków z zaplanowanych w ubiegłym roku 52,7 mln zł, wykonano 92,3%.

   Dane te, wraz z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej (dotyczącymi sprawozdania z wykonania budżetu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie wójtowi absolutorium), były dla większości radnych potwierdzeniem odpowiedniej pracy wójta, Bogdana Szylara w ubiegłym roku.

   Podczas głosowania dotyczącego uchwały o udzieleniu wójtowi absolutorium większość radnych opowiedziała się za jej przyjęciem. Pozytywnie oceniając tym samym wykonanie budżetu oraz ubiegłoroczną pracę wójta i kierowanego przez niego Urzędu Gminy.

   Nie była to jednak jednogłośna decyzja. Przeciw przyjęciu uchwały absolutoryjnej zagłosowało trzech radnych. Wśród nich znalazło się dwóch byłych przewodniczących Rady Gminy Radymno (przypomnijmy, obaj powołani i odwołani w trakcie trwania obecnej kadencji): Lesław Lisowski oraz Zbigniew Olech, a także radny z Michałówki Tadeusz Grendus, który podczas sesji zdążył posprzeczać się nawet z radcą prawnym Urzędu Gminy.

   Ostatecznie głosami większości radnych absolutorium wójtowi zostało przyznane.

Po otrzymaniu pozytywnej oceny B. Szylar dziękował radnym nie tylko za udziele absolutorium, ale także za pracę przy tworzeniu budżetu oraz wspólne decyzje podczas trwania roku budżetowego.

Komentarze