Zarząd z absolutorium

Autor: 22.06.2018 Nr: 25/2018

Radni Powiatu Przeworskiego podczas sesji 15 czerwca jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi powiatu za 2017 rok. Pozytywne wykonanie ubiegłorocznego budżetu oceniła również Regionalna Izba Obrachunkowa oraz komisja rewizyjna, doceniając realizowane w tym czasie działania.

Zanim doszło do głosowania nad absolutorium, radni procedowali nad sprawozdaniem finansowym i z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok oraz informacją o stanie mienia. W trakcie głosowań jednogłośnie zdecydowali zarówno o zatwierdzeniu sprawozdań, jak i o przyznaniu zarządowi absolutorium. Starosta Zbigniew Kiszka podziękował radnym, skarbnikowi powiatu oraz pracownikom urzędu i jednostek podległych za współpracę przy realizacji budżetu.

Komentarze