Wójt z absolutorium

Autor: 29.06.2018 Nr: 26/2018
Wójt Ryszard Jędruch podziękował za całoroczną pracę radnym, pracownikom urzędu gminy i gminnych jednostek.
Wójt Ryszard Jędruch podziękował za całoroczną pracę radnym, pracownikom urzędu gminy i gminnych jednostek.

Rada Gminy Tryńcza podczas sesji 20 czerwca, udzieliła jednogłośnego absolutorium wójtowi Ryszardowi Jędruchowi z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

Rada wcześniej zapoznała się ze sprawozdaniami z wykonania budżetu, sprawozdaniami finansowymi, opinią RIO oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tryńcza. Po analizie dokumentów, jednomyślnie opowiedziała się za udzieleniem wójtowi absolutorium.

   Wójt podziękował radnym za zaufanie i akceptację wobec jego działań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Tryńcza oraz pracownikom urzędu i jednostek gminnych za wspólną pracę. Najważniejsze inwestycje zrealizowane w gminie w 2017 r. zostały wcześniej omówione przez przewodniczącego Rady Stanisława Wielgosa.

   W obradach uczestniczyli zaproszeni goście, kierownicy urzędu gminy i jednostek podległych, dyrektorzy szkół z terenu gminy, sołtysi, prezesi i naczelnicy OSP, prezesi LKS oraz uczniowie gminnych szkół.

 

 

Komentarze
Popularne