Zadbają o aktywność sportową niepełnosprawnych z Podkarpacia

Autor: bk 03.08.2018 Nr: 31/2018
Zadbają o aktywność sportową niepełnosprawnych z Podkarpacia
Fot. PSONI Jarosław

Przedstaiwiciele jarosławskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zajmą się koordynacją podkarpackich działań mających na celu propagowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych.

Od kilku lat w Jarosławiu działa Pro Sport Klub, który w ramach ogólnopolskiej inicjatywy Olimpiad Specjalnych dba o aktywność sportową osób niepełnosprawnych. W ramach podkarpackiego regionalnego oddziały Olimpiad działa 21 klubów, które co pewien czas wybierają spośród siebie kierownictwo, a ono dba o koordynację działań, a także organizację zawodów i wspólnych spotkań.

   Zgodnie z ubiegłotygodniową decyzją zarząd oddziału tworzyć będą w większości osoby związane z jarosławskim kołem PSONI. Prezesem został Mariusz Mituś, wiceprezesem ds. sportowych jest Joanna Bryzek, a wiceprezesem ds. organizacyjnych – Aleksandra Kamińska. Zarząd każdorazowo uzupełniany jest przez przedstawiciela zawodników oraz jego rodzica. Aktualnie rolę tę pełni Marzena Szynal z córką Justyną.

– Człowiek uczy się tylko, kiedy pokonuje swoje słabości – mówił M. Mituś podkreślając, że sport jest niezwykle wartościowy zarówno dla osób w pełni sprawnych, jak i dla niepełnosprawnych.

– Daje dużo radości. Pozwala uwierzyć w siebie i uczy zarówno zdrowej rywalizacji, jak i pracy zespołowej – podkreślał przewodniczący zarządu jarosławskiego koła PSONI. – Sportowa idea niesiona przez Olimpiady Specjalne zawiera w sobie cały cykl przygotowań zawodników, zawiera nie tylko same treningi i uczestnictwo w zawodach ale także odpowiednie odżywianie i dbanie o swoje ciało i umysł – dodawał.

   Wracając do samej organizacji olimpiad i działania klubu sportowego, tworzą go pasjonaci, głównie wychowawcy i terapeuci jarosławskiego ośrodka PSONI. Jak podkreśla M. Mituś działają oni społecznie, propagują sport i zdrowy tryb życia wśród osób niepełnosprawnych, jako sposób na radzenie sobie ze swoimi ograniczeniami, ale także integrację społeczną i samorealizację.

– Córka od grudnia jest pod opieką ośrodka. Nasza przygoda z Olimpiadami Specjalnymi w zasadzie dopiero się zaczyna – mówi Marzena Szynal, mama Justyny - zawodniczki jarosławskiego klubu Pro Sport. Podkreśla, że pracownicy ośrodka dostrzegli potencjał lekkoatletyczny Justyny, która teraz trenuje bieganie i pływanie.

– Dzięki aktywności sportowej Justynka rozwija się. Treningi i zawody pomagają jej przezwyciężyć słabości. Przede wszystkim to, że się wstydzi – mówi pani Marzena. Podkreślając, przy tym że dla dzieci każdy wyjazd i udział w zawodach to wielkie szczęście i wyróżnienie.

   Warto podkreślić, że podkarpackie kluby zrzeszone przez Olimpiady Specjalne mogą pochwalić sie szerokim wachlarzem trenowanych dyscyplin. Są wśród nich dyscypliny lekkoatletyczne, kolarstwo, pływanie, badminton czy bowling. Każdy z zawodników w danym roku trenuje dwie zadeklarowane dyscypliny. Każda dyscyplina i zawody dostosowane są oczywiście do możliwości i ograniczeń zawodników.

   Poszczególne kluby specjalizują się także w określonych dziedzinach, przygotowując zawody danego typu. W Jarosławiu króluje lekkoatletyka, której zawody odbędą się ponownie we wrześniu tego roku. Będzie to kolejna okazja do zaprezentowania przez osoby niepełnosprawne umiejętności sportowych oraz sportową integrację.

Komentarze
Popularne