Zadbają o aktywność sportową niepełnosprawnych z Podkarpacia

Autor: bk 03.08.2018 Nr: 31/2018
Zadbają o aktywność sportową niepełnosprawnych z Podkarpacia
Fot. PSONI Jarosław

Przedstaiwiciele jarosławskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zajmą się koordynacją podkarpackich działań mających na celu propagowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych.

Od kilku lat w Jarosławiu działa Pro Sport Klub, który w ramach ogólnopolskiej inicjatywy Olimpiad Specjalnych dba o aktywność sportową osób niepełnosprawnych. W ramach podkarpackiego regionalnego oddziały Olimpiad działa 21 klubów, które co pewien czas wybierają spośród siebie kierownictwo, a ono dba o koordynację działań, a także organizację zawodów i wspólnych spotkań.

   Zgodnie z ubiegłotygodniową decyzją zarząd oddziału tworzyć będą w większości osoby związane z jarosławskim kołem PSONI. Prezesem został Mariusz Mituś, wiceprezesem ds. sportowych jest Joanna Bryzek, a wiceprezesem ds. organizacyjnych – Aleksandra Kamińska. Zarząd każdorazowo uzupełniany jest przez przedstawiciela zawodników oraz jego rodzica. Aktualnie rolę tę pełni Marzena Szynal z córką Justyną.

– Człowiek uczy się tylko, kiedy pokonuje swoje słabości – mówił M. Mituś podkreślając, że sport jest niezwykle wartościowy zarówno dla osób w pełni sprawnych, jak i dla niepełnosprawnych.

– Daje dużo radości. Pozwala uwierzyć w siebie i uczy zarówno zdrowej rywalizacji, jak i pracy zespołowej – podkreślał przewodniczący zarządu jarosławskiego koła PSONI. – Sportowa idea niesiona przez Olimpiady Specjalne zawiera w sobie cały cykl przygotowań zawodników, zawiera nie tylko same treningi i uczestnictwo w zawodach ale także odpowiednie odżywianie i dbanie o swoje ciało i umysł – dodawał.

   Wracając do samej organizacji olimpiad i działania klubu sportowego, tworzą go pasjonaci, głównie wychowawcy i terapeuci jarosławskiego ośrodka PSONI. Jak podkreśla M. Mituś działają oni społecznie, propagują sport i zdrowy tryb życia wśród osób niepełnosprawnych, jako sposób na radzenie sobie ze swoimi ograniczeniami, ale także integrację społeczną i samorealizację.

– Córka od grudnia jest pod opieką ośrodka. Nasza przygoda z Olimpiadami Specjalnymi w zasadzie dopiero się zaczyna – mówi Marzena Szynal, mama Justyny - zawodniczki jarosławskiego klubu Pro Sport. Podkreśla, że pracownicy ośrodka dostrzegli potencjał lekkoatletyczny Justyny, która teraz trenuje bieganie i pływanie.

– Dzięki aktywności sportowej Justynka rozwija się. Treningi i zawody pomagają jej przezwyciężyć słabości. Przede wszystkim to, że się wstydzi – mówi pani Marzena. Podkreślając, przy tym że dla dzieci każdy wyjazd i udział w zawodach to wielkie szczęście i wyróżnienie.

   Warto podkreślić, że podkarpackie kluby zrzeszone przez Olimpiady Specjalne mogą pochwalić sie szerokim wachlarzem trenowanych dyscyplin. Są wśród nich dyscypliny lekkoatletyczne, kolarstwo, pływanie, badminton czy bowling. Każdy z zawodników w danym roku trenuje dwie zadeklarowane dyscypliny. Każda dyscyplina i zawody dostosowane są oczywiście do możliwości i ograniczeń zawodników.

   Poszczególne kluby specjalizują się także w określonych dziedzinach, przygotowując zawody danego typu. W Jarosławiu króluje lekkoatletyka, której zawody odbędą się ponownie we wrześniu tego roku. Będzie to kolejna okazja do zaprezentowania przez osoby niepełnosprawne umiejętności sportowych oraz sportową integrację.

Komentarze
Popularne
Najnowsze na Forum