Profesjonalne doradztwo dla organizacji

Autor: TP 10.08.2018 Nr: 32/2018
W siedzibie Centrum Wsparcia Społecznego. Sabina Południak – autorka projektu, Justyna Solarz – koordynatorka, Artur Hammer – doradca ds. księgowych w projekcie.
W siedzibie Centrum Wsparcia Społecznego. Sabina Południak – autorka projektu, Justyna Solarz – koordynatorka, Artur Hammer – doradca ds. księgowych w projekcie.
Fot. Jan Solarz

Centrum Wsparcia Społecznego mieszczące się w budynku Urzędu Gminy Przeworsk cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Jego powstanie było możliwe dzięki dotacji w kwocie 128,5 tys. zł, którą otrzymało Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Władysława Kojdra w Grzęsce na realizację projektu pt. „Drzewo wolności trzeba ciągle podlewać…” – dofinansowanego ze środków w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

W ramach Centrum Wsparcia Społecznego oferowane jest doradztwo w zakresie: formalno-prawnych aspektów funkcjonowania stowarzyszeń i innych podmiotów ngo, pozyskiwania funduszy pomocowych,  prowadzenia księgowości i spraw kadrowo-płacowych czy treningu kompetencji liderskich.

Doradztwo cieszy się takim powodzeniem, że musimy robić zapisy z kilkutygodniowym wyprzedzeniem – oznajmia koordynatorka projektu Justyna Solarz.

   W projekcie zaplanowano wiele inicjatyw pobudzających aktywność obywatelską, zwłaszcza dzieci i młodzieży szkolnej. Tematem warsztatów, począwszy od klasy czwartej, będzie „wolność” budująca świadomość młodych ludzi, wolność zarówno narodowa, jak i osobista, a tym samym nawiązująca do obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości Polski.

   Partnerem projektu jest Gmina Przeworsk. Dzięki otwartości Wójta Gminy Przeworsk Daniela Krawca na współpracę z organizacjami, udostępniony został lokal na prowadzenie doradztwa oraz szkoleń. Co istotne, Stowarzyszenie otrzymało wsparcie już na etapie pisania wniosku.

Dla młodych, rozpoczynających działalność społeczną organizacji, aplikowanie o fundusze zewnętrzne poprzez udział w otwartych konkursach ofert, jest sporym wyzwaniem, a konkurencja jest ogromna – zaznacza autorka projektu Sabina Południak.

Podkreśla, że do Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w tym roku wpłynęła rekordowa liczba wniosków, tj. prawie 2800, a dofinansowanie przyznano niespełna 600 organizacjom z całej Polski.

Pomysł, by Urząd Gminy wspierał organizacje w pisaniu wniosków, przekuwa się na ogromny sukces obu stron – zauważa Wójt Daniel Krawiec. – Na tę chwilę, na projekty społeczne w Gminie Przeworsk wydatkowanych jest ponad 1 milion złotych, pozyskanych tylko w tym półroczu, z czego 90 procent to środki zewnętrzne.

   Wójt jest dumny z takiego wyniku. Część dotacji otrzymuje Gmina, część organizacje pozarządowe. Ale jak podkreśla, tak czy inaczej finalnie korzystają mieszkańcy całej Gminy.

Komentarze
Popularne
Komentowane