Zamiast szkół sprzątają plaże

Autor: bk 17.08.2018 Nr: 33/2018
Zamiast szkół sprzątają plaże

Pracownicy obsługi szkół, którzy w okresie wakacyjnym mają mniej pracy skierowani zostali do sprzątania terenu Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Radawie. Takie rozwiąznie stało się receptą na niewielką liczbę osób bezrobotnych przydzielonych Gminie Wiązownica przez PUP.

Jak podkreśla Marian Ryznar, wójt Gminy Wiązownica, do tej pory w ramach prac interwencyjnych czy robót publicznych na terenie gminy pracowało każdego roku średnio 20 osób. Pracownicy ci wykonywali prace porządkowe, konserwacyjne oraz remontowe na terenie ośrodka GOWiR oraz w innych miejscach użyteczności publicznej.

   Jednak w tym roku Powiatowy Urząd Pracy przyznał gminie mniejszą liczbę bezrobotnych, która byłaby niewystarczająca do utrzymania odpowiedniego poziomu czystości w odwiedzanym przez tysiące osób ośrodku w Radawie.

   Problem ten władze gminy sygnalizowały jeszcze przed rozpoczęciem sezonu letniego. Informując, że jego rozwiązaniem ma być skierowanie do pracy w Radawie pracowników obsługi szkół. M. Ryznar wyjaśniał, że w porozumieniu z dyrektorami szkół z terenu gminy ich pracownicy zostaną oddelegowani do GOWiR-u.

   Wójt podkreślał, że w miesiącach wakacyjnych pracownicy obsługi szkół nie maja tyle pracy co w roku szkolnym. Część czasu spędzą więc na sprzątaniu ośrodka w Radawie. Każdy spośród ok. 20 pracowników, którzy na co dzień opiekują się szkołami, spędzi poza placówką miesiąc. Pozostałą część wakacji pracownicy pozostają w szkołach.

   Początkowo zaprezentowany przez wójta pomysł spotkał się z niezadowoleniem niektórych z pracowników szkół. Oceniając z perspektywy połowy sezonu M. Ryznar uważa, że pomysł był trafiony i zadowoleni są także sami zainteresowani, którzy za pracę poza szkołą otrzymują dodatkowo 20% miesięcznego wynagrodzenia.

   Podbramkowa sytuacja, w jakiej znalazły się władze gminy i ośrodka została więc opanowana, a całe zamieszanie wokół liczby osób dbających o czystość GOWiR-u było niewidoczne dla letników, którzy liczyć mogli na odpowiednio przygotowany teren.

 

 

Komentarze
Popularne
Komentowane