Słabe zainteresowanie budżetem obywatelskim

Autor: 14.09.2018 Nr: 37/2018

Lista propozycji projektów do budżetu obywatelskiego na 2019 r. dla miasta Przeworska została zamknięta. Na dwa dni przed ostatecznym terminem wpłynęło zaledwie 4 wnioski i do dnia zamknięcia kolejnych 6.

O dziwo, w mieście, gdzie narzekania ile to jeszcze w mieście trzeba zrobić, nie kończą się, mieszkańcy nie wykazali zbytniego zainteresowania. A do wydania jest 200 tys. zł.

Nabór wniosków do „Budżetu obywatelskiego na rok 2019” trwał do dnia 31 sierpnia br., a mieszkańcy mogli zgłaszać swoje propozycje w dwóch kategoriach, tj. projekt ogólnomiejski do kwoty nieprzekraczającej 100 tys. zł oraz projekt lokalny (osiedlowy) do kwoty 50 tys. zł. Zgłosili po 5 w każdej z kategorii. Ponad połowa z 10 złożonych wniosków wpłynęła do urzędu na dni przed ostatecznym terminem. To i tak niewielka liczba. W Jarosławiu, gdzie budżet obywatelski jest realizowany co prawda od kilku lat, propozycji tylko w tym roku było aż 77. Trzeba wierzyć, że i przeworszczanie rozkręcą się w kolejnych latach i pomysłami, jak upiększyć i uczynić Przeworsk funkcjonalnym, będą sypać jak z rękawa. Bo jest przecież o co powalczyć.

Obecnie trwają prace komisji weryfikującej zgłoszone projekty, która ma za zadanie m.in. wezwać wnioskodawców do poprawy błędów w dokonanych zgłoszeniach w terminie 7 dni kalendarzowych – mówi Leszek Kisiel, burmistrz Przeworska. – Po tym terminie będzie możliwe ustalenie końcowej listy projektów poddanych do głosowania

   Listę projektów opublikujemy po ustaleniu jej wersji ostatecznej. Głosowanie odbędzie się w dniach 1-10 października. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 17 października.

 

Zgłoszone projekty lokalne: budowa altanki MADRYT – na terenie działki przy ul. Konopnickiej o wartości 7,8 tys. zł (wartości szacowane w każdym ze zgłoszeń), remont ulicy i parkingu przy ul. Jagiellońskiej za kwotę 35 tys. zł, „Radosne dzieci” – modernizacja terenu zielonego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Przeworsku z przeznaczeniem na plac zabaw i siłownię zewnętrzną za kwotę 50 tys. zł, budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Dobrej – etap II o wartości 50 tys. zł, modernizacja ul, Dynowskiej 45 tys. zł.

Zgłoszone projekty ogólnomiejskie: modernizacja alejki spacerowej przy ul. Kazimierzowskiej o wartości 100 tys. zł, System informacji publicznej nazw ulic, placów i osiedli na terenie miasta Przeworska za kwotę 100 tys. zł, Przeworski Park Motoryczny część 1 – COŚ DLA KAŻDEGO! przy ul. Budowlanych o wartości 100 tys. zł, urządzenia do STREET WORKOUT – na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Turystyczno-Sportowego w Przeworsku za 49 tys. zł oraz szkoła promująca zdrowy styl życia – na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przeworsku za kwotę 33 tys. zł.

 

Komentarze
Popularne