Elżbieta Rafalska z wizytą w PSONI

Autor: ek 05.10.2018 Nr: 40/2018
Od lewej: Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, Bogdan Wołoszyn, kandydat na burmistrza, Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz poseł Anna Schmidt-Rodziewicz.
Od lewej: Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, Bogdan Wołoszyn, kandydat na burmistrza, Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz poseł Anna Schmidt-Rodziewicz.

25 lat doświadczenia, 500 pracowników, lekarzy, fizjoterapeutów, nauczycieli, opiekunów, self-adwokatów. Do tego 1100 podopiecznych z 6 powiatów poddanych kompleksowej opiece – tak w wielkim skrócie podsumować można 25 lat działalności Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, które jest liderem nie tylko w skali województwa, ale i całego kraju.

– Mamy najwięcej bo aż 12 zakładów aktywności zawodowej. Chcemy tę ofertę nadal rozwijać – mówiła poseł Anna Schmidt-Rodziewicz podczas konferencji prasowej, w której uczestniczyła Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

E. Rafalska na własne oczy zobaczyła jak wydatkowane są środki, które trafiają do samorządów, zapewniając jednocześnie, że budżet przyjęty na 2019 rok będzie prospołeczny, a Podkarpacie zasługuje na te pieniądze.

– Jestem pod wrażeniem. To jeden z tych modelowych przykładów, których wszechstronność i kompleksowość świadczonego wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych jest niespotykana w skali kraju. Ilość zaproponowanych rozwiązań jest tak wieloraka, że wszystkie osoby, które są tu uczestnikami mogą znaleźć coś dla siebie – mówiła.

Minister obejrzała m. in. mieszkanie chronione, ciastkarnię, cafe mobil, lunch-bar zaznajamiając się jednocześnie ze wszelkimi formami wsparcia jakie świadczy stowarzyszenie. – To ciężka praca wielu ludzi, którą widać. Nie sposób wyrazić w słowach ile tu zostało zrobione. Samorząd gminny jak i powiatowy będzie wspierał tę działalność, bo widać potrzeby i realizację tego co jest najistotniejsze – zapewnił Bogdan Wołoszyn, kandydat na burmistrza miasta Jarosławia na koniec konferencji.

Komentarze
Popularne