Kłopoty radnego, który chce zostać wójtem

Autor: erka 12.10.2018 Nr: 41/2018
Łucja Lichota (po prawej), przewodnicząca Rady Gminy Chłopice oraz Irena Marciak, przewodnicząca komisji rewizyjnej rady, na wniosek członka komisji analizowały, czy zapisy statutu dopuszczają obecność przedstawicieli mediów. Ostatecznie uznano, że posie
Łucja Lichota (po prawej), przewodnicząca Rady Gminy Chłopice oraz Irena Marciak, przewodnicząca komisji rewizyjnej rady, na wniosek członka komisji analizowały, czy zapisy statutu dopuszczają obecność przedstawicieli mediów. Ostatecznie uznano, że posie

Im bliżej wyborów, tym więcej problemów spada na radnego gminy Chłopice, kandydującego na wójta w swojej gminie. Pierwszą wpadką była konieczność przeproszenia urzędującego wójta za nazwanie go złodziejem wody. Potem do jego afisza zachęcającego do poparcia wkradła się literówka i stał się "kandydantem". Na koniec donieśli na niego mieszkańcy z rodzinnej miejscowości, że należy go pozbawić mandatu radnego, bo współzarządza klubem, który z gminnych pieniędzy żyje.

Fejsbukowe zarzuty

A Ja się pytam administratora strony wójta Andrzeja "złodzieja wody" Czyż gdzie jest dyskusja (pisownia oryginalna) ... to fragment wpisu zamieszczonego na fb profilu Gminy Chłopice przez wspomnianego radnego. Posądzony o kradzież wójt skierował sprawę do sądu. Sąd Okręgowy w Przemyślu rozpatrzył ją w trybie wyborczym i w formie ugody między stronami nakazał przeprosić wójta oraz publicznie stwierdzić, że nazwanie Andrzeja Czyża złodziejem zawiera nieprawdę.

Dodatkowo radny ma zapłacić 300 zł na leczenie chorego Wojtusiaa, mieszkańca gminy Chłopice. W uzasadnieniu sąd stwierdził, że radny i zarazem konkurent wójta wiedział, że informacja jest nieprawdziwa, a mimo to rozpowszechnił ją w celu postawienia A. Czyża w negatywnym świetle z zamiarem zdyskredytowania go. Zdaniem sądu agitacja wyborcza była pozbawiona elementarnych zasad uczciwej konkurencji wyborczej.

 

Dwie wykluczające się funkcje?

Niedługo po rozprawie, Wojewoda Podkarpacki poinformował Przewodniczącą Rady Gminy w Chłopicach, że wpłynęło do niego pismo od mieszkańców Łowiec z prośba o interwencję w sprawie radnego. Mieszkańcy informowali, że pełnienie funkcji radnego i zasiadanie w zarządzie klubu sportowego, dofinansowywanego z budżetu gminy, wzajemnie się wykluczają. Sprawą zajęła się komisja rewizyjna rady gminy. W poniedziałek, 8 października, na zwołanym w trybie nadzwyczajnym posiedzeniu członkowie komisji przeprowadzili rozmowę z radnym. Ten przyznał, że od 2017 r. jest wiceprezesem lokalnego klubu sportowego. Jednak, jak nam powiedział klub nie prowadzi działalności gospodarczej więc nie widzi tu sprzeczności między pełnieniem obu funkcji. Posiedzenie komisji odbyło się w trybie zamkniętym. Wcześniej sprawdzano, jaką formę dopuszcza statut gminy. W końcu członkowie zdecydowali, że nie życzą sobie obecności osób postronnych oraz mediów. Z informacji, jakie udało nam się zdobyć, komisja rewizyjna zdecydowała o przygotowaniu projektu uchwały wygaszającej mandat radnego. Decyzję podejmie Rada Gminy Chłopice na najbliższej sesji, która ma się odbyć w przyszłym tygodniu.

 

Zdecydują radni

Służby wojewody w piśmie skierowanym do przewodniczącej rady przypomniały, że obowiązek stwierdzenia wygaśnięcia mandatu spoczywa w pierwszej kolejności na radzie gminy. Dopiero gdy rada tego obowiązku nie wykona, mimo istnienia podstaw prawnych, decyzję w formie tzw. zarządzenia zastępczego, podejmuje wojewoda.

Czy łączenie funkcji radnego i wiceprezesa klubu sportowego będzie skutkować wygaszeniem mandatu, zdecydują radni. Jeśli nie podejmą żadnej decyzji, sprawę przeanalizują służby wojewody.

Komentarze
Popularne
Komentowane