Gmina Tryńcza nie zwalnia tempa i prężnie się rozwija

Autor: TP 19.10.2018 Nr: 42/2018
Gmina Tryńcza otrzymała w ostatnich dniach wyróżnienie w konkursie Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej w kategorii „Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie”, zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.
Gmina Tryńcza otrzymała w ostatnich dniach wyróżnienie w konkursie Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej w kategorii „Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie”, zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Inwestycje w drogi, chodniki, edukację, infrastrukturę sportową, realizowane ze wsparciem środków zewnętrznych, w tym unijnych to obraz dynamicznie rozwijającej się Gminy Tryńcza na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat. To jedna z najprężniej rozwijających się gmin w powiecie przeworskim, gdzie działania prowadzone są jednocześnie na wielu płaszczyznach, uwzględniając przede wszystkim potrzeby jej mieszkańców.

Na terenie gminy Tryńcza zrealizowano dotąd wiele oczekiwanych inwestycji. Wójt i Rada Gminy dbają o to, żeby szukać i znajdować środki na kolejne projekty i realizację planów, które znacząco wpłyną na jakość życia mieszkańców. Nie zawsze jest to łatwe, ale determinacja przynosi efekty. Pomimo dotychczasowych osiągnięć, samorządowcy nie zwalniają tempa i podejmują szereg inicjatyw wspierających dalszy rozwój, czyniąc gminę przyjazną dla mieszkańców, przedsiębiorców i nowych inwestorów.

 

Gospodarz jakich mało

Ryszard Jędruch pracę w samorządzie rozpoczął w 1992 r. kiedy to został sołtysem, a dwa lata później radnym. Od młodych lat lubił angażować się społecznie, a sprawy wsi i całej gminy zawsze były mu bliskie. Olbrzymim bodźcem i motorem do działania na rzecz swojej małej ojczyzny stał się wyjazd za pracą za granicę i poznanie realiów na obczyźnie. Po powrocie postanowił tutaj, w widłach Sanu i Wisłoka stworzyć miejsce, gdzie będą warunki do rozwoju przedsiębiorczości i gdzie ludziom będzie dobrze się godnie żyło. Jego praca społeczna i zaangażowanie zostało docenione już w 2002 r. kiedy to zyskując zaufanie wyborców, został pierwszy raz wybrany wójtem. Od tamtego czasu gmina zmieniła się nie do poznania.

Od 2002 r. w ciągu tych kilkunastu lat rozwinęła się infrastruktura techniczna, drogowa, komunalna i sportowa, podnosząc tym samym jakość życia mieszkańców i ich bezpieczeństwo. W ostatnich latach skupiliśmy się dodatkowo na budowie społeczeństwa obywatelskiego – podkreśla wójt Ryszard Jędruch i nie ukrywa dumy z efektów pracy własnej i całego zespołu ludzi. A udało się bez wątpienia osiągnąć wiele, co zresztą potwierdzają kolejne przyznawane gminie i samemu wójtowi nagrody i wyróżnienia.

   Gmina Tryńcza tylko w ostatnich latach zyskała nowe, otwarte strefy aktywności, trasy do uprawiania nordic walking, zmodernizowała stadiony, wybudowała siłownie terenowe. Budynki użyteczności publicznej przeszły proces termomodernizacji, rewitalizacji i dostały nowe przeznaczenie. Pojawiły się nowe alejki, nasadzenia i elementy małej architektury.

Gmina przeznacza pieniądze na dalsze remonty dróg gminnych, rozbudowę oświetlenia ulicznego oraz budowę chodników, w tym w ciągu dróg powiatowych, a także drogi krajowej
i wojewódzkiej.

Ma też ofertę opiekuńczą dla mieszkańców, uwzględniając potrzeby szczególnie najstarszych i najmłodszych mieszkańców gminy. W WDK w Gniewczynie powstał dzienny dom opieki. W Wólce Małkowej natomiast zagospodarowany został budynek dawnej szkoły i wkrótce będzie tutaj całodobowy dom opieki dla osób starszych pod skrzydłami fundacji z Rzeszowa. Dla najmłodszych ruszy od 1 grudnia br. żłobek, by matki miały możliwość szybkiego powrotu na rynek pracy.

 

Aby tworzyć lepszą markę, trzeba wskoczyć stopień wyżej

Gmina Tryńcza zainicjowała szereg imprez kulturalnych i sportowych, integrujących społeczność lokalną. Ma ku temu warunki i odpowiednią przygotowaną bazę. Choć kultura i turystyka w gminie Tryńcza są na wysokim poziomie, to wójt ma świadomość, że aby nie zostać w tyle, ciągle trzeba podnosić jakość oferowanych produktów i usług. Nowym, pięknym miejscem na mapie turystycznej, stanie się wkrótce zabytkowa strażnica kolejowa, która z każdym kolejnym dniem remontu nabiera blasku i będzie w przyszłości pełnić funkcję obiektu turystyczno-kulturalnego. Wkrótce rozpocznie się także budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej od Wólki Małkowej w kierunku Gniewczyny. Samorząd jest na etapie zakupu drewnianego domu, położony obok mostu na Wisłoku w Tryńczy, gdzie planuje utworzyć izbę tradycji wsi, która pozwoli szczególnie młodym ludziom obcować z historią. Znanym i lubianym imprezom, jak np. dni gminy Tryńcza czy rekonstrukcja wydarzeń historycznych, chce nadać nową formułę i uatrakcyjnić ich odbiór. Jednocześnie stawia na kapitał społeczny i tworzy społeczeństwo obywatelskie.

Chcemy ludzi integrować poprzez organizowanie w sołectwach różnego rodzaju spotkań, wydarzeń, by mogli się ze sobą spotykać i rozmawiać. Wszystko według przyjętej przez nas strategii rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Chcemy jednocześnie nadać nowy trend gminie, przyjaznej turystom, mieszkańcom i inwestorom – zaznacza R. Jędruch.

Wójt liczy na nowe podmioty, które już zwróciły się do urzędu o wydanie warunków zabudowy pod działalność oraz że rozwinie się tym samym przedsiębiorczość i powstaną nowe miejsca pracy. Mocno dopinguje polityków w staraniach o przywrócenie świetności upadłej fabryki wagonów w Gniewczynie, której sam był pracownikiem przez 17 lat. Wznowienie produkcji jest bardzo realne. Agencja Rozwoju Przemysłu przeprowadziła już audyty techniczne, a obecnie trwa audyt prawny. Działalność prowadziłaby tutaj PKP Cargo i byłby to jedyny polski zakład, który produkowałby wagony. Fabryka w najlepszych latach zatrudniała około tysiąca osób. Obecnie jest duża szansa, że znów będzie w polskich rękach.

 

Wójt na piątą kadencję

Ryszard Jędruch w najbliższych wyborach samorządowych po raz kolejny stara się o reelekcję. Nie ma kontrkandydatów, ale żeby zostać wójtem, musi zdobyć więcej niż połowę głosów na „tak”. Wierzy, że obrana przez niego ścieżka rozwoju jest słuszna, bo i skierowana na dobro wszystkich mieszkańców. Pokazały to minione lata.  Obecnie liczy na dalsze zaufanie. Wraz z konkretną grupą kandydatów do Rady Gminy Tryńczy, nadal chciałby budować i rozwijać gminę według przyjętego planu.

 

Komentarze
Popularne