Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński z wizytą w Gminie Chłopice

Autor: TP 19.10.2018 Nr: 42/2018
Goście z uznaniem mówili o aktywności Andrzeja Czyża, gospodarza Gminy Chłopice.
Goście z uznaniem mówili o aktywności Andrzeja Czyża, gospodarza Gminy Chłopice.
Fot. UG Chłopice/TP

To wielkie wyróżnienie i zaszczyt gościć Marszałka Sejmu RP w naszych skromnych progach. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni za wspólne spotkanie, co myślę zaowocuje rzetelną współpracą – mówi Wójt Gminy Chłopice Andrzej Czyż.

W sobotę, 6 października br. w hali sportowej w Szkole Podstawowej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Chłopicach odbyło się spotkanie z Marszałkiem Sejmu RP Markiem Kuchcińskim oraz Poseł na Sejm RP Anną Schmidt-Rodziewicz. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele powiatu jarosławskiego ze starostą Tadeuszem Chrzanem i Andrzejem Ćwierzem. Obowiązki gospodarza pełnił Andrzej Czyż, Wójt Gminy Chłopice.

 Na początku delegacja parlamentarzystów i samorządowców złożyła kwiaty przy popiersiu patrona Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego wpisując dedykację do księgi pamiątkowej szkoły. To spotkanie odbyło się w pierwszą rocznicę poświęcenia i oddania do użytku budynku szkoły. Następnie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Łowcach zaprezentowali część artystyczną.  Potem goście rozmawiali z mieszkańcami Gminy Chłopice o sprawach priorytetowych dla lokalnej społeczności. Marszałek w swoim wystąpieniu przedstawił program na najbliższą kadencję dla Polski, a szczególnie Podkarpacia. Wspomniał o programach wspierających Koła Gospodyń Wiejskich, strażaków ochotników, rodziny wielodzietne, a także nadmienił o nowych dofinansowaniach na edukację, kulturę, sport i infrastrukturę drogową i mostową. Poseł Anna Schmidt-Rodziewicz w swoim wystąpieniu zaakcentowała, iż wiele inwestycji, które powstało na terenie Gminy Chłopice to zasługa dobrej współpracy pomiędzy nią, a Wójtem Gminy Andrzejem Czyżem, m.in. pełnowymiarowa hala sportowa w Chłopicach, czy szatnia sportowa w Dobkowicach. Nadmieniła również o nowej inwestycji jaką jest budowa kompleksu sportowego wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Łowcach na które zostały pozyskane środki zewnętrzne z budżetu państwa.

Starosta Powiatu Jarosławskiego Tadeusz Chrzan w rozmowie z zaproszonymi gośćmi wymienił inwestycje drogowe, chodniki, które powstały na terenie Gminy Chłopice oraz te, które w najbliższym okresie powstaną również dzięki dobrej współpracy Powiatu z Gminą. Wspomniał również o planowanej budowie targowiska przy zjeździe z autostrady A4 w Radymnie. Miejsce to ma połączyć Gminę Radymno oraz Gminę Chłopice w ciąg komunikacyjny, który pozwoli rolnikom i przedsiębiorcom oraz inwestorom zza wschodniej granicy dokonywać sprzedaży swoich plonów.

Na zakończenie spotkania Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński wyraził słowa uznania dla gospodarza Gminy Chłopice Wójta Andrzeja Czyża za aktywność na gruncie lokalnym. Docenił nowe inwestycje i zagwarantował, iż to sprawdzony gospodarz, który umiejętnie zarządza gminą, dając mu swoje poparcie w zbliżających się wyborach. Pani Poseł Anna Schmidt-Rodziewicz również wyraziła swoją aprobatę dla poczynań i działań Wójta Gminy Chłopice.

Komentarze
Popularne
Komentowane