Cztery osoby usłyszały zarzuty w sprawie „Pastewnika”

Autor: 26.10.2018 Nr: 43/2018
Maria D.L. i Tadeusz R. – to dwie z czterech osób, którym postawiono zarzuty za nieprawidłowości w latach 2010-2015 na przeworskim „Pastewniku”.
Maria D.L. i Tadeusz R. – to dwie z czterech osób, którym postawiono zarzuty za nieprawidłowości w latach 2010-2015 na przeworskim „Pastewniku”.

Prokuratura Okręgowa w Przemyślu postawiła zarzuty czterem osobom odpowiedzialnym za nieprawidłowości w kwestii rozporządzenia mieniem komunalnym Gminy Miejskiej Przeworsk w latach 2010-2015. Chodzi o zajazd „Pastewnik” w Przeworsku. Zarzuty usłyszeli – były dzierżawca obiektu, były dyrektor MOSiR i jego pracownik oraz była burmistrz Przeworska.

W Urzędzie Miasta Przeworska od maja 2015 r. do lutego 2016 r. trwała kontrola rzeszowskiej delegatury CBA, która dotyczyła prowadzonych w latach 2010-2015 inwestycji, umorzeń finansowych i procedur przetargowych w zajeździe „Pastewnik”.

Efektem kontroli było zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Przemyślu o możliwości popełnienia przestępstwa. Prokuratura postępowanie wszczęła, zlecając Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu jego prowadzenie. Efektem śledztwa było postawienie zarzutów czterem osobom.

Maria D.-L. usłyszała zarzut, że w dniu 16 lutego 2016 roku pełniąc funkcję burmistrza miasta Przeworska, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez Zbigniewa M., przekroczyła uprawnienia w ten sposób, że wbrew przepisom umorzyła zobowiązania w kwocie 21 724,79 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności, czym działała na szkodę Gminy Miejskiej Przeworsk – przedstawia Marta Pętkowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

   Zarzuty usłyszał również Zbigniew M., który jako dzierżawca zajazdu, od marca 2010 r. do lutego 2012 r. działając w celu uzyskania korzyści majątkowej miał doprowadzić Gminę Miejską Przeworsk do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 205 760,80 zł.

Zbigniew M. wprowadził w błąd pracowników Urzędu Miasta przedkładając kosztorysy powykonawcze sygnowane różnymi datami i odnoszące się do różnych prac budowlanych i modernizacyjnych na „Pastewniku”, przedkładając również faktury VAT oraz posługując się poświadczającymi nieprawdę protokołami z odbioru robót – precyzuje M. Pętkowska.

Działania te miały na celu uzyskanie zwrotu poniesionych nakładów na modernizację obiektu, choć Zbigniew M. we wskazanym okresie kosztów takich nie poniósł.

Z kolei podejrzany Tadeusz R. pełniąc funkcję dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przeworsku, przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, że popisał ze Zbigniewem M. porozumienia w kwestii wzajemnych rozliczeń faktur za wykonywane prace na terenie „Pastewnika” na kwotę 205 760,80 zł, zaległego czynszu na kwotę 206 030,50 zł oraz ustawowych odsetek w wysokości 18 450,44 zł, choć nie posiadał takich uprawień – przedstawia prokurator.

Tadeusz R. zatwierdził do wypłaty kwotę 205 760,80 zł na rzecz firmy Zbigniewa M. pomagając mu we wprowadzeniu w błąd pracowników urzędu miasta. To skutkowało niekorzystnym rozporządzeniem mienia przez gminę. Tadeusz R. usłyszał również zarzut niedopełnienia obowiązków i dopuszczenia do użytku kotła bez wymaganych dokumentów.

   W sprawie podejrzany jest również były pracownik ośrodka, Henryk S. Miał poświadczyć nieprawdę w siedmiu protokołach końcowego odbioru robót budowlanych.

Henryk S. udzielił w ten sposób pomocy Zbigniewowi M., działającemu z zamiarem uzyskania korzyści majątkowej i pomógł doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem gminy miejskiej, tj. kwotą 205 760,80 zł, co dało możliwość Zbigniewowi M., uchylenia się od płacenia zaległego czynszu na poczet wykonanych kilka lat wcześniej robót – dodaje M. Pętkowska.

W najbliższych tygodniach akt oskarżenia w tej sprawie zostanie skierowany do sądu.

Komentarze
Popularne
Komentowane