Prawo jeszcze bliżej Ciebie – już niedługo istotne zmiany w nieodpłatnej pomocy prawnej

Autor: TP 06.11.2018 Nr: 45/2018
Prawo jeszcze bliżej Ciebie – już niedługo istotne zmiany w nieodpłatnej pomocy prawnej

Trzeci rok na terenie kraju działają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, wśród nich osiem na terenie powiatu nowotarskiego. Obecnie, każdy kto zgodnie z ustawą jest „osobą uprawnioną”, może przyjść do punktu i skorzystać z bezpłatnej pomocy adwokata bądź też radcy prawnego. Zgodnie z ustawą, wyżej wymienionymi uprawnionymi osobami są:


  • młodzież do 26 roku życia,
  • osoby fizyczne którym w okresie ostatnich 12 m-cy zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • osoby, które ukończyły 65 lat,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • kombatanci, weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
  • kobiety w ciąży (tutaj zakres pomocy ograniczony jest do spraw związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych).

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje wszelkie czynności prowadzone na etapie przedsądowym. Jej istotą jest przekazanie osobie uprawnionej wiadomości o treści prawa, jego wykładni i w praktyce jego stosowania, co w efekcie oznacza, że w sytuacji, gdy rozwiązanie problemu prawnego osoby uprawnionej będzie możliwe jedynie w drodze rozstrzygnięcia sądowego lub sądowo-administracyjnego, adwokat lub radca prawny będzie mógł pomóc w sporządzeniu projektu pisma wszczynającego tego rodzaju postępowanie lub też pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika.

Zakres porad prawnych, których obecnie może udzielać adwokat/radca prawny jest szeroki i obejmuje sprawy
z dziedziny prawa administracyjnego, rodzinnego, cywilnego, karnego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatkowego, spadkowego, rzeczowego, prawa do opieki zdrowotnej, oraz spraw związanych z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wyjątkami, w których dyżurujący specjaliści nie udzielą pomocy prawnej są sprawy dotyczących prawa celnego, dewizowego, handlowego oraz w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności).

Mieszkańców powiatu nowotarskiego zapraszamy do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych w miejscowościach: Jarosław, Radymno, Wiązownica, Chłopice, Laszki oraz Pruchnik. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu potwierdzającego uprawnienie do skorzystania z pomocy.

Warto zaznaczyć, że od stycznia 2019 krąg  osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie radykalnie rozszerzony. Pomoc prawna będzie mogła zostać udzielona każdemu, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie stać go na opłacenie usług prawnika na zasadach rynkowych. Nowa ustawa wprowadza też dodatkowy rodzaj pomocy, tj. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (m.in. nieodpłatna mediacja, porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych). Bezpłatna pomoc prawna nadal nie będzie przysługiwała osobom prowadzącym działalność gospodarczą, osobom na etapie toczącego się już postępowania np. przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi, administracyjnymi lub Sądem Najwyższym. Nie będą natomiast wyłączone porady z zakresu prawa handlowego, celnego i prawa dewizowego, jak to ma miejsce obecnie.

 

Lokalizacja punktów prowadzonych przez Stowarzyszenie Sursum Corda i godziny ich otwarcia:

Urząd Miasta w Radymnie, ul. Lwowska 20

środy i czwartki: w godz. 8:00 - 12:00

Urząd Gminy w Jarosławiu, ul. Piekarska 5

poniedziałki: w godz. 8:00 - 12:00

Urząd Gminy w Wiązownicy, ul. Warszawska 15

wtorki i piątki: w godz. 8:00 – 12:00

 

Szczegółowy harmonogram pracy pozostałych punktów pomocy prawnej znajdujących się na terenie Powiatu Jarosławskiego można znaleźć na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w zakładce „nieodpłatna pomoc prawna”.

 

 Projekt finansowany ze środków Powiatu Jarosławskiego.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane