Przeworsk się rozbudowuje. Powstają domy i bloki

Autor: 09.11.2018 Nr: 45/2018
Przeworsk się rozbudowuje. Powstają domy i bloki

Przeworsk jest coraz chętniej wybieranym miastem do zamieszkania nie tylko przez chcących usamodzielnić się przeworszczan, ale i osób spoza miasta. Ostatnie lata wskazują wyraźnie, że w Przeworsku rośnie zainteresowanie kupnem mieszkania, domu czy też nieruchomości pod budowę własnego domu. Są też osiedla, które cieszą się szczególną popularnością.

W latach 2014-2018 Rada Miasta Przeworska podjęła 8 uchwał o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla terenów atrakcyjnych z punktu widzenia inwestycyjnego i rozwiązujących problemy społeczne. Po uchwaleniu tych planów zwiększy się pokrycie miasta planami o ok. 5%. Wskaźnik ten jest porównywalny do wskaźnika pokrycia miasta planami uchwalonymi na przestrzeni 20 lat – od 1997 roku.

Wzrost powierzchni objętej planami o 100% wskazuje na dużą dynamikę przy opracowywaniu miejscowych planów, co korzystnie wpływa na rozwój gospodarczy miasta – dostrzega burmistrz Leszek Kisiel.

   Najważniejsze dla stanu zagospodarowania przestrzennego miasta są działania zmierzające do uchwalenia mpzp – dla terenu o powierzchni 65 hektarów między ul. Kopernika a ul. Lwowską, największego powierzchniowo planu od 20 lat – z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe; również dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z planowaną budową nowoczesnego, prestiżowego osiedla mieszkaniowego przy ul. Gorliczyńskiej, jak również tego o powierzchni 16 hektarów dla terenów inwestycyjnych przy ul. Gorliczyńskiej.

 

Osiedla 10, 7 i 6 najbardziej popularne

Od II półrocza 2014 roku do połowy 2018 r. włącznie, Burmistrz Miasta Przeworska wydał 234 decyzje o warunkach zabudowy. Wydane decyzje dotyczą 409 inwestycji na terenie miasta, w tym: 263 budynków mieszkalnych, 75 budynków usługowych, 13 przemysłowych oraz 58 garażowych i gospodarczych. Na podstawie poprzedniej analizy zmian w gospodarowaniu przestrzennym dokonanej cztery lata wcześniej ustalono, że w mieście powstanie o 64 budynki mieszkalne jednorodzinne więcej. Znaczny wzrost jest widoczny również w odniesieniu do budynków o innym przeznaczeniu.

   Największy rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego obserwuje się na osiedlach nr 10, tj. ul. Dobra, Andersa, Chruściela, Pod Chałupkami, Wiśniowa, Wspólna, Za Parowozownią i Urocza – aż 41 nowych budynków mieszkalnych. Również popularnością cieszy się osiedle nr 7 – tj. ul. Aleksandrów, Czarnieckiego, Krzywa, Węgierska, Wiejska i Żurawia – 38 nowych budynków oraz osiedle nr 6 – ul. Jasna, Kasprowicza, Klonowa, Koczocika, Reymonta, Tatarska, Tkacka, Wierzbowa, Wojska Polskiego i Zielona – 36 nowych budynków. 

   Chętni wciąż mogą nabyć działki od gminy miejskiej pod zabudowę jednorodzinną znajdujące się przy ul. Misiągiewicza. Budowa w tamtym miejscu zapełniłaby pustą dotąd przestrzeń między istniejącymi domami i cmentarzem.

 

Po latach zastoju widać ruch w budownictwie wielorodzinnym

W ostatnich czterech latach nastąpiło wyraźne ożywienie również w sektorze budownictwa wielorodzinnego.

Zainteresowanie developerów taką zabudową ma przełożenie na wydane decyzje o warunkach zabudowy, uchwalone plany miejscowe i przystąpienie do opracowania dokumentów w celu wyznaczenia nowych terenów zabudowy wielorodzinnej – zaznacza burmistrz L. Kisiel. 

   Na podstawie decyzji o warunkach zabudowy wybudowane zostaną cztery nowe kilkukondygnacyjne budynki wielorodzinne z lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni zabudowy 2700 m². W 2017 r. miasto wyznaczyło w mpzp „Lwowska II” przy ul. Misiągiewicza (od kościoła w kier. ul. Lwowskiej) po raz pierwszy teren pod zabudowę wielorodzinną – z dopuszczeniem jej do 7 kondygnacji. Choć są to wprawdzie grunty prywatne, developerzy już interesują się ich zakupem.

   W 2018 r. natomiast gmina miejska przystąpiła do opracowania mpzp pod nowoczesne osiedle mieszkaniowe przy ul. Gorliczyńskiej. Na dawnym terenie LOK-u zainteresowana firma chce wybudować osiedle o podwyższonym standardzie na około 150 mieszkań. Nieopodal, na rozwidleniu ul. Gorliczyńskiej i Mostowej, powstał już kilka lat wcześniej jeden blok – w chwili obecnej w całości zasiedlony. Drugi jest w budowie. Docelowo ma ich być tutaj pięć.

Mieszkań w Przeworsku brakuje, dlatego widać zainteresowanie. Komunikacja z Rzeszowem, gdzie ludzie dojeżdżają do pracy, jest dobra i to duży plus. Za chwilę będziemy mieć łącznik autostradowy od strony Gwizdaja, coraz bliżej nam do „przedłużenia” tegoż łącznika w kierunku na Studzian i Kańczugę. Do końca czerwca powinno być już pozwolenie na budowę tego odcinka – wyjaśnia burmistrz.

Spółdzielnie przestały budować już 25 lat temu, a jedynie remontują dotychczasowe zasoby. Owszem, powstało kilka budynków czynszowych, prywatnych, ale to wciąż za mało. Bloki mają wypełnić brakującą lukę.

 

   Ruch w nieruchomościach i budowa domów powinny zacząć się także na Plebance (osiedle za szpitalem), gdzie kilka lat temu został uchwalony mpzp, ale ustalona przez ówczesne władze wysoka renta planistyczna w wysokości 30% (jednorazowa opłata, którą właściciel musi zapłacić gminie jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku uchwalenia lub zmiany mpzp, a właściciel sprzeda nieruchomość zanim minie 5 lat), wstrzymała sprzedaż działek. Renta przestanie obowiązywać z końcem tego roku. Docelowo ma powstać tutaj nawet 150 nowych domów. Jak zapowiada burmistrz, kolejne plany miejscowe, jakie zostaną uchwalone, zostaną objęte maksymalnie pięcioprocentową rentą planistyczną.

Samorządowcy liczą, że wygodna komunikacja i dobra infrastruktura sprawią, że w Przeworsku jeszcze chętniej będą osiedlać nowi mieszkańcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze
Popularne
Komentowane