Jedna drużyna będzie rządzić Jarosławiem

Autor: erka 30.11.2018 Nr: 48/2018
RM Jarosławia odmłodniała.
RM Jarosławia odmłodniała.

W piątek, 23 listopada, ukonstytuowała się Rada Miasta Jarosławia kadencji 2018 - 2013, a Waldemar Paluch złożył ślubowanie i na drugą kadencję objął obowiązki burmistrza. W nowej radzie zasiada 11 przedstawicieli koalicji związanej z burmistrzem. PiS reprezentuje 9 radnych, a jeden jest z Porozumienia Samorządowego. Przewodniczącym rady został Szczepan Łąka z Ponadpartyjnej Koalicji Waldemara Palucha.

Wśród 21 radnych 9 osób będzie kontynuowało tę funkcję, zaś pozostałych 12 po raz pierwszy zasiądzie w sali narad Ratusza. Najmłodszym radnym jest Piotr Kozak, zasiadający w radzie po raz drugi. Najstarszym wiekowo i stażem jest Antoni Lotycz. Jemu przypadło w udziale prowadzenie pierwszej sesji do czasu powołania przewodniczącego.

Szefa rady wybierano w głosowaniu tajnym. Był tylko jeden kandydat, a każdy radny osobno jeszcze przed oddaniem głosu go zaakceptował. Został wybrany jednogłośnie. W krótkim podziękowaniu zapewnił, że zapewni komfort pracy na rzecz miasta każdemu radnemu, obojętnie którą stronę reprezentuje.

Burmistrz w krótkim ekspoze zaznaczył, że miasto ma stabilną i korzystną sytuację finansową. Zwrócił uwagę, że obecny skład rady daje szansę na lepszą współpracę między organem stanowiącym, czyli RM, a organem wykonawczym, czyli burmistrzem. Dziękował też wspierającemu go stowarzyszeniu, komitetowi wyborczemu oraz wszystkim, którzy go poparli. Przy składaniu szczególnych podziękowań żonie głos mu się załamał. W. Paluch stwierdził, ze program wyborczy będzie stanowił strategię rozwoju miasta.

Ostatnim punktem inauguracyjnej sesji było ustalenie wynagrodzenia burmistrza. Radni zdecydowali jednogłośnie, że wyniesie ono 4 800 zł wynagrodzenia zasadniczego, 2 100 dodatku funkcyjnego oraz 40 procent od tych składników w formie dodatku specjalnego i 16 procent dodatku stażowego. Jak wyliczała radna Agnieszka Wywrót, proponując stawki W. Paluch zarobi na początku nowej kadencji o około 300 zł więcej niż dostawał do tej pory. Wcześniej jego wynagrodzenie wynosiło 10 185 zł brutto.

 

 

 

Komentarze
Popularne
Komentowane