Okaż serce już dziś

Autor: TP 07.12.2018 Nr: 49/2018
Okaż serce już dziś

Do 15 lutego na terenie Kampusu PWSTE prowadzona będzie akcja charytatywna na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach. Jej organizatorzy gorąco zachęcają do niesienia pomocy.

Dział Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu i zagraniczni studenci z Hiszpanii i Turcji przebywający w jarosławskiej uczelni w ramach programu Erasmus+ organizują charytatywną akcję na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach, która odbędzie się w dniach od 20 listopada do 15 lutego 2019 r. zarówno na terenie PWSTE, jak i w wybranych sklepach.

   Akcja została objęta Patronatem Honorowym JM Rektora, prof. ucz. dr hab. Krzysztofa Rejmana.                  

– Celem inicjatywy jest udzielenie pomocy rzeczowej dla zwierzaków znajdujących się w schronisku. Do oznaczonych kartonów zbierane będą karma mokra i sucha dla psów i kotów, koce, zabawki oraz smycze i obroże, jak również żwirek dla kotów, które pozwolą podopiecznym schroniska przetrwać zimę – mówi Magdalena Bojarska, kierująca Działem Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu.

W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach obecnie znajduje się ok. 200 zwierząt. Są to przeważnie ofiary wypadków, wycieńczenia spowodowanego samotną tułaczką po mieście czy zaniedbań z winy poprzednich właścicieli.

– Podobnie, jak załoga schroniska marzymy, aby wśród nas pojawiało się coraz więcej empatii oraz ludzi wrażliwych na cierpienie zwierząt i chętnych do niesienia pomocy naszym mniejszym braciom – dodaje.

   Istnieją rozmaite sposoby na wspieranie schroniskowych pensjonariuszy, od zapewnienia domu tymczasowego, przez udzielanie pomocy finansowej oraz rzeczowej po wolontariat polegający m.in. na poświęcaniu własnego czasu i oczywiście serca podczas wyprowadzania psiaków na spacery - do czego gorąco zachęcają organizatorzy akcji.

– W imieniu zwierzaków bardzo prosimy o pomoc. Jeśli możesz dać dom, któremuś z podopiecznych schroniska - nie wahaj się. Jeżeli natomiast chciałbyś pomóc, ale nie masz możliwości fizycznego zaadoptowania zwierzaka - możesz zostać jego „wirtualnym opiekunem” – mówią organizatorzy akcji.

 Adoptując psa czy kota wirtualnie, wspomagasz finansowo w jego utrzymaniu. Szczegóły dostępne są na stronie: http://www.schroniskoorzechowce.pl

 

OKAŻ SERCE JUŻ DZIŚ!

Komentarze
Popularne