Budżet skrojony przez poprzedników

Autor: 04.01.2019 Nr: 1/2019
Plan budżetowy opracował poprzedni Zarząd. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, ale jak zapowiedział starosta, będzie wymagała korekty.
Plan budżetowy opracował poprzedni Zarząd. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, ale jak zapowiedział starosta, będzie wymagała korekty.

27 grudnia Rada Powiatu Przeworskiego uchwaliła budżet na 2019 r. Przyjęcie budżetu zostało poprzedzone uchwaleniem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030.

Dochody budżetu Powiatu Przeworskiego ustalono w kwocie 77,8 mln zł, w tym dochody majątkowe w wys. 9,9 mln zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 77,3 mln zł, w tym wydatki inwestycyjne na 16,2 mln zł. Budżet zamknie się nadwyżką w kwocie 561 tys. zł.

Zadłużenie sięga blisko 20 mln zł.

Budżet został opracowany przez poprzedni zarząd i my go akceptujemy, musimy jednak sobie zdawać sprawę, że będą nas czekać w przyszłym roku pewne wyzwania – mówił starosta przeworski Bogusław Urban. – W styczniu zaczniemy analizować poszczególne segmenty jeszcze raz. Nie ukrywamy, że trzeba będzie szukać oszczędności. Braki w SP ZOZ rosną i nie wiem, jak to się skończy. Jest też duże oczekiwanie społeczne w związku z drogami, a środki które przeznaczamy teraz, nie są wystarczające dla tych, którzy mają aspiracje.

 

Na co i ile wydamy?

W bieżącym kształcie planu budżetowego, najwięcej środków w 2019 r., zostanie skierowanych na pokrycie wydatków związanych z oświatą tj. 20,8 mln zł, z czego 1,2 mln zł pochłonie budowa boisk wielofunkcyjnych w ZSOiZ w Przeworsku i ZSZ w Przeworsku. Zadanie zamknie się w kwocie 1,4 mln zł przy wkładzie własnym powiatu 736 tys. zł i dofinansowaniu z ministerstwa sportu w wys. 637 tys. zł. Powiat planuje także adaptację na cele lekcyjne poddasza nieużytkowego nowego skrzydła z ZSZ i przeznaczy na to 506 tys. zł.

Transport i łączność pochłonie 7,7 mln zł – w tym wydatki na funkcjonowanie kolejki wąskotorowej 509 tys. zł. Powiatowy Zarząd Dróg będzie dysponował kwotą na bieżące utrzymanie 3,1 mln zł. Prawie 4 mln zł pochłoną wydatki inwestycyjne. Na współpracę z gminami w kwestii dróg wydatkowanych zostanie 1,7 mln zł, opracowanie dokumentacji dróg i mostów 400 tys. zł, remont mostu przez Mleczkę w Manasterzu 250 tys. zł. W budżecie zabezpieczono 510 tys. zł na remonty dróg Gniewczyna-Świętoniowa, Gniewczyna-Gorzyce i Przeworsk-Ujezna. Kwota 8,3 mln zł została zaś zaplanowana na zagospodarowanie poscaleniowe.

   Na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej powiat przeznaczy  łącznie 5,3 mln zł, z czego 3 mln zł na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy. Ochrona zdrowia to koszt rzędu 3,1 mln zł – powiat zakupi dla SP ZOZ karetkę i przeznaczył na ten cel 200 tys. zł. Administracja publiczna to wydatek rzędu 9,3 mln zł, a bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3,9 mln zł.

   W zadaniach z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono 260 tys. zł na remont dachu Lokomotywowni i Hali Napraw Wagonów-Przeworsk przy kolei wąskotorowej Przeworsk-Dynów, prace konserwatorskie i budowlane przy zabytku prowadzone będą przy udziale środków ministra kultury. 20 tys. zł zabezpieczono na modernizację Kordegardy w muzeum i tyle samo na montaż alarmu przeciwpożarowego w budynku Domu Ogrodnika. Zabezpieczona została także kwota 38 tys. zł na strategiczny projekt rewitalizacji kolei dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy-Dynów.

Komentarze
Popularne