Najlepszy animator sportu

Autor: ts 04.01.2019 Nr: 1/2019
Najlepszy animator sportu

Jerzy Feldman animator pracujący na Orliku przy Szkole Podstawowej w Wiązownicy zdobył tytuł Najlepszego Animatora Sportu województwa podkarpackiego w 2018 roku oraz znalazł się w gronie 16 najlepszych animatorów w Polsce.

Jerzy Feldman brał udział w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Fundację Orły Sportu wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Celem konkursu było wyłonienie najlepszych Lokalnych Animatorów Sportu biorących udział w projekcie w poszczególnych województwach oraz najlepszego Animatora w całym 2018 roku, którzy w wyniku realizowanych zajęć przyczynili się do promocji sportu powszechnego oraz podejmowania aktywności fizycznej. Aby wziąć udział w konkursie należało wysłać sprawozdanie z realizowanych zajęć sportowych w 2018 roku oraz napisać projekt imprezy sportowo-rekreacyjnej. Wybrano 100 najlepszych prac, z których wyłoniono po 6-7 animatorów z danego województwa, następnie najlepsi w województwie rywalizowali o tytuł najlepszego w skali kraju. Na Orliku w Wiązownicy w tym roku odbyły się m.in. eliminacje gminne programu „Kocham Ręczną na Orliku”, Dzień z Siatkówką, Dzień Sportu, Europejski Tydzień Sportu „BEACTIVE”, Turnieje Piłki Nożnej  oraz codzienne zajęcia dla mieszkańców Wiązownicy i okolic.W projekcie bierze udział 1960 Orlików z całej Polski, na których zatrudnionych jest 2940 animatorów. Tytuł Najlepszego Animatora na szczeblu wojewódzkim Jerzy Feldman otrzymał już po raz drugi.

Komentarze
Popularne
Komentowane