Niegdyś szynk, teraz Centrum Kulturalno-Edukacyjne

Autor: 11.01.2019 Nr: 2/2019 2
Władze samorządowe i zaproszeni gości w dniu otwarcia obiektu.
Władze samorządowe i zaproszeni gości w dniu otwarcia obiektu.

Niegdyś była tu karczma i sklep. Później przez wiele lat budynek popadał w ruinę. Gmina Gać odkupiła nieruchomość, zmodernizowała i utworzyła w nim centrum kultury i edukacji. Uroczyste otwarcie odbyło się 28 grudnia ub.r. Uczestniczyły w nim władze samorządowe gminy, radni, dyrektorzy szkół i instytucji kultury oraz przedstawiciele stowarzyszeń.

Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Białobokach jest już dostępne dla mieszkańców. Prace remontowo-konserwatorskie zostały realizowane ze środków RPO Województwa Podkarpackiego i opiewały na kwotę ponad 1,5 mln zł, przy dofinansowaniu w wysokości 1,3 mln zł. Remont obiektu doszedł do skutku dzięki ogromnemu zaangażowaniu Stowarzyszenia „Razem dla Białobok”.

Budynek dawnego szynku wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą został przystosowany do funkcji obiektu kulturalno-edukacyjnego, który będzie prowadzić działalność z zakresu promocji gminy, kulturalną, a także będzie miejscem ekspozycji zachowanych eksponatów o wartościach historyczno-kulturalnych – mówiła w dniu otwarcia wójt Grażyna Pieniążek.

   Opiekę nad obiektem sprawować będzie Gminna Biblioteka Publiczna w Gaci i Stowarzyszenie „Razem dla Białobok”. Obiekt poświecił proboszcz parafii Ostrów ks. Zenon Bieszczad.

   W Centrum Kulturalno-Edukacyjnym można będzie obejrzeć różnorodne materiały z przedwojennej i powojennej polskiej wsi, a obok w budynku stodoły – zbiór dawnych sprzętów rolniczych i innych rzeczy wykorzystywanych w gospodarstwie domowym.

Komentarze