Dofinansowanie do rewitalizacji

Autor: 11.01.2019 Nr: 2/2019
Przebudowa dawnej oberży w Przeworsku to jedna z inwestycji zaplanowanych w ramach rewitalizacji.
Przebudowa dawnej oberży w Przeworsku to jedna z inwestycji zaplanowanych w ramach rewitalizacji.

Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził do finansowania projekt pn. „Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław – Przeworsk”. Wniosek złożony przez Miejski Obszar Funkcjonalny Jarosław - Przeworsk obejmuje modernizacje w Jarosławiu, Przeworsku i gminie Przeworsk. Wartość zadania przekracza 17 mln zł, w tym ponad 9 mln zł będzie pochodzić z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Liderem projektu jest Przeworsk.

- Dofinansowanie gwarantuje miastu około 5 mln zł. W tym roku ruszamy więc z tak wyczekiwaną przebudową płyty  rynku, w efekcie której „serce” Jarosławia zyska lepszą funkcjonalność i odmieniony wizerunek, a nasze miasto będzie piękniało - podkreśla Waldemar Paluch, burmistrz Jarosławia dziękując wszystkim zaangażowanym w pracę nad projektem.

- Wartość całkowita projektu dla Przeworska to blisko 3 mln zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2019-2021 i dotyczyć będzie przebudowy i remontu elewacji dawnej zabytkowej oberży (bursa) zlokalizowanej przy ul. Krakowskiej w Przeworsku, budowie zadaszonej wiaty, odtworzeniu zabytkowego drewnianego budynku z ul. Tkackiej 1 oraz budowy węzła sanitarnego z kotłownią na terenie Pastewnika. W ostatnim roku projektu zaplanowano przebudowę układu komunikacyjnego drogowego i pieszego na ulicy Kilińskiego i Bernardyńskiej oraz przebudowę schodów łączących ul. Kilińskiego z ul. Gimnazjalną. Projekt przewiduje również wykonanie – odtworzenie – brakującego fragmentu murów obronnych nad wspomnianymi schodami, oraz wykonanie nowego ogrzewania w budynku Kilińskiego 25 - informują służby burmistrza Przeworska.

Wartość projektu Gminy Przeworsk to ponad 2,4 mln zł. Zakres wniosku to dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Chałupkach do utworzenia Centrum Integracji Społecznej obejmujący prace remontowe, adaptacyjne, utworzenie osobnego wejścia, zakup sprzętu i wyposażenia. Drugim zadaniem jest przebudowa i wyposażenie budynku dawnej szkoły wraz z wykonaniem placu zabaw i siłowni zewnętrznej na potrzeby prowadzenia działalności integracyjnej i aktywizacyjnej w miejscowości Ujezna. Inwestycje zostaną zakończone w czwartym kwartale 2020 r.

Komentarze
Popularne