Ostatnie inwestycje w Starym Roku

Autor: ek 11.01.2019 Nr: 2/2019
Parking przed jarosławskim Opactwem.
Parking przed jarosławskim Opactwem.
Fot. um

Parking przy ul. Benedyktyńskiej, rozbudowa i modernizacja ul. Łączności oraz zakończenie I etapu prac związanych z przebudową ul. Elektrownianej – to ostatnie zmiany, jakie dokonały się w mieście jeszcze przed końcem ubiegłego roku.

Już od jakiegoś czasu mieszkańcy Jarosławia mogą cieszyć się nowym parkingiem, który powstał przy ul. Benedyktyńskiej. W ramach jego budowy wykonano nawierzchnię z kostki kamiennej o powierzchni 506 m2, chodniki wzdłuż parkingu o łącznej powierzchni

101 m2 oraz nawierzchnie parkingowe z płyt typu EKO kratka wysypanych klińcem o

łącznej powierzchni 213 m2. Ponadto teren został oświetlony. Prace prowadzone były pod ciągłym nadzorem archeologicznym zgodnie z decyzją Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Koszt tej inwestycji wyniósł ok. 410 tys. zł

   W grudniu zakończyła się również rozbudowa ul. Łączności. Inwestycja polegała na położeniu 350 mb bieżących nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 6 m, wykonaniu obustronnych chodników o szerokości 2 m, zjazdów do posesji i oznakowania. Ulica zyskała

instalację kanalizacji deszczowej oraz 15 nowych słupów oświetleniowych. Przebudowie poddana została sieć telekomunikacyjna i gazowa. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 mln 870 tys. zł. Remont tej ulicy jednak nie do końca zadowala wszystkich jej mieszkańców.

– Jako jej mieszkaniec pragnę zauważyć, że odremontowana została tylko część ulicy. Dalsza część drogi, która była w miarę dobra przed remontem została zniszczona podczas remontowanego odcinka, poprzez poruszające się tą drogą ciężkie sprzęty. Obecnie na nieremontowanej części drogi jest pełno dziur, które ciężko w jakikolwiek sposób ominąć. Droga była poprawiana, jednak nie zostało to należycie wykonane – mówi jeden z mieszkańców ul. Łączności.

   Końcem ubiegłego roku zakończono również roboty budowlane związane z przebudową ul. Elektrownianej, gdzie wykonane zostało również odwodnienie.

– Etap I objął budowę kanalizacji deszczowej – mówi Iga Kmiecik, rzecznik prasowy Burmistrza Miasta Jarosławia.

W jego ramach wykonano: 120 metrów kanalizacji deszczowej z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 400 mm oraz  4 kpl studni betonowych kanalizacji deszczowej o średnicy 1200 mm. Całkowity koszt zadania przekroczył 114 tys. zł.

 

Komentarze
Popularne