Ile płacimy radnym?

Autor: erka 11.01.2019 Nr: 2/2019 2
Dieta radnego to w części gmin spora kwota.
Dieta radnego to w części gmin spora kwota.

Gminni Radni pełnią swoje funkcje społecznie. Otrzymują jednak nieopodatkowane diety, które z założenia mają pokrywać koszty związane z ich pracą na rzecz samorządu. Ich wysokość ustalają sami. Najczęściej dzieje się to na pierwszych sesjach w nowej kadencji.

Porównując wysokość diet w poszczególnych samorządach można wysnuć wniosek, że bardzo różnie oceniają swoją pracę na rzecz gminy. Widać też znaczną różnicę między radnymi pełniącymi funkcje, a tymi, dla których funkcji już nie starczyło. Są samorządy, w których miesięczna dieta dobiega do najniższego wynagrodzenia, ale są też takie, gdzie wysokość ryczałtu rzeczywiście kojarzy się z niewielkimi pieniędzmi pokrywającymi dodatkowe koszty. Oceniając wysokość diet radnych trzeba brać pod uwagę, że spotykają się oni na sesjach odbywających się średnio raz w miesiącu, na posiedzeniach komisji rady oraz działają w swoim środowisku.

Rozbieżności między gminami są duże. Różny jest też podział ze względu na pełnione funkcje. Podajemy miesięczną wysokość diet w gminach, które odpowiedziały na naszą prośbę i informację przysłały.

 

POWIAT PRZEWORSKI

 

PRZEWORSK MIASTO

Przewodniczący 1 260 zł

Wiceprzewodniczący i przewodniczący komisji stałych 930 zł

Radni 830 zł

 

SIENIAWA

Przewodniczący 1 208 zł

Wiceprzewodniczący i przewodniczący komisji stałych 1 007 zł 

Wiceprzewodniczący komisji stałych 698 zł 

Radni 162 zł

 

KAŃCZUGA

Przewodniczący 1 342,07 zł

Wiceprzewodniczący 939,40 zł

Przewodniczący komisji 845,50 zł

Pozostali 697,90 zł

 

GAĆ

Przewodniczący 900 zł

Wiceprzewodniczący 500 zł

Radny 500 zł

 

ADAMÓWKA

Przewodniczący minimalne wynagrodzenie co miesiąc

Radni - 10% minimalnego wynagrodzenia za prace za każde posiedzenie

 

TRYŃCZA

Przewodniczący 900 zł

Wiceprzewodniczący 800 zł

Przewodniczący komisji 700 zł

Radny  550 zł

 

ZARZECZE

Przewodniczący 750 zł

Wiceprzewodniczący i przewodniczący komisji 400 zł

Radny 300 zł

 

 

GMINA PRZEWORSK

Przewodniczący 1 300 zł

Wiceprzewodniczący 800 zł

Przewodniczący komisji 700 zł

Radny 600 zł

 

GMINA JAWORNIK POLSKI

Przewodniczący 880 zł

Wiceprzewodniczący i radni funkcyjni 460 zł

Radny 390 zł

 

 

 

POWIAT JAROSŁAWSKI

 

GMINA JAROSŁAW

Przewodniczący 1 500 zł

Wiceprzewodniczący 980 zł

Przewodniczący komisji 830 zł

Radny 750 zł

 

WIAZOWNICA

Przewodniczący 1 324 zł

Wiceprzewodniczący i przewodniczący komisji 600 zł

Radni 500 zł

 

ROKIETNICA

Przewodniczący 1000 zł

Wiceprzewodniczący i przewodniczący komisji 700 zł

Radny 600 zł

 

GMINA RADYMNO  

Przewodniczący 1 340 zł

Wiceprzewodniczący i przewodniczący komisji 1 270 zł

Radny 1 190 zł

 

PAWŁOSIÓW

Przewodniczący 1 091,55 zł

Wiceprzewodniczący i przewodniczący komisji  644,19 zł

Radny 429,46 zł

 

CHŁOPICE

Przewodniczący 900 zł

Wiceprzewodniczący 600 zł

Radny 500 zł

 

JAROSŁAW MIASTO

Przewodniczący 1 744, 68 zł

Wiceprzewodniczący 1 342,07 zł

Przewodniczący komisji 1 073,65 zł

Radny 894,71 zł

 

LASZKI

Przewodniczący 1 342,00 zł

Wiceprzewodniczący 630,00 zł

Radny 420,00 zł

 

PRUCHNIK

Przewodniczący 1 000 zł 

Wiceprzewodniczący i przewodniczący komisji 730 zł

Radny 700 zł

 

ROŹWIENICA

Przewodniczący  900 zł

Wiceprzewodniczący 800 zł

Przewodniczący komisji 700 zł

Radny 650 zł

Komentarze