Ponad 7 mln zł na inwestycje

Autor: 11.01.2019 Nr: 2/2019
Miasto zabezpieczyło pół miliona na remont dróg na Rynku. Liczy też na wsparcie z zewnątrz, by za kwotę miliona złotych zrealizować inwestycję.
Miasto zabezpieczyło pół miliona na remont dróg na Rynku. Liczy też na wsparcie z zewnątrz, by za kwotę miliona złotych zrealizować inwestycję.

Rada Miasta Przeworska uchwaliła budżet na 2019 rok. Uchwałę podjęto jednogłośnie na sesji 20 grudnia.

Miasto zaplanowało dochody w wysokości 68 mln zł, w tym dochody majątkowe na kwotę 2,4 mln zł. Wydatki zaś na kwotę 67,5 mln zł, w tym wydatki majątkowe na 7,3 mln zł. Najwięcej pochłonie oświata, bo aż 24,2 mln zł. Samorząd dołoży do niej z własnego budżetu 10 mln zł. Spora część budżetu to także pomoc społeczna, m.in. zasiłki, świadczenia rodzinne, usługi opiekuńcze oraz program Rodzina 500+, łącznie 18 mln zł. Administracja publiczna pochłonie 6,1 mln zł. Utrzymanie Straży Miejskiej to wydatek rzędu 407 tys. zł.

 

Samorząd wyremontuje kolejne odcinki dróg i chodniki. Sporo sportowych inwestycji

   Na drogi przeznaczono nieco ponad 3 miliony złotych. Miasto wesprze Powiat w budowie chodnika przy ul. Pod Rozborzem i dorzuci do opracowania dokumentacji chodnika przy ul. Węgierskiej – łącznie 70 tys. zł. Przebudowanych zostanie wiele odcinków dróg gminnych m. in. ul. Poniatowskiego II boczna, Sobieskiego, Niepodległości, Żurawia, Klonowa boczna i Kazimierzowska. Planowana jest również przebudowa Rynku wzdłuż Ratusza. Na ten cel zabezpieczono 500 tys. zł. Burmistrz liczy, że przy wsparciu z zewnątrz za 1 milion złotych uda się te prace wykonać. Kolejne środki zostały zabezpieczone na drogi wewnętrzne: budowa drogi ul. Benbenka II etap 290 tys. zł, przebudowa ul. Uroczej 240 tys. zł, przebudowa drogi ul. Dynowska II etap 220 tys. zł, budowa parkingu przy ul. Lubomirskich 70 tys. zł, budowa parkingu przy ul. Słowackiego I etap 100 tys. zł, przebudowa chodnika – dojście do ulicy Kąty 40 tys. zł, ponadto przebudowa ul. Kwietnej, Sikorskiego bocznej czy Gorliczyńskiej bocznej. Zabezpieczono również 380 tys. zł na stabilizację osuwisk w rejonie ulicy Czarnieckiego oraz w rejonie ul. Wałowej, Bernardyńskiej i Krętej wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej, przy ogólnej wartości zadania ok. 9 mln zł. Miasto wyda też 410 tys. zł na budowę kanalizacji deszczowej przy trzech ulicach.

   Przebudowa budynku Domu Kultury przy ul. Wiejskiej w Przeworsku z przeznaczeniem na Dom Seniora w kolejnym etapie pochłonie 450 tys. zł. Samorząd chce też wykupić kolejne działki pod cmentarz, wykonać ogrzewanie w kaplicy na nowym cmentarzu i kontynuować przebudowę muru cmentarnego na „starym” cmentarzu.

   W uchwale znalazły się także inwestycje z zakresu sportu i rekreacji, m.in. budowa Ośrodka Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego II etap za 125 tys. zł – gdzie przewidziana jest m.in. budowa bieżni, ponadto opracowanie dokumentacji przebudowy Miejskiego Stadionu Sportowego na ul. Budowlanych 85 tys. zł czy budowa kolejnego placu zabaw dla dzieci. Zrealizowane zostaną także cztery inwestycje z pierwszego w mieście budżetu obywatelskiego. Ogromnym wyzwaniem dla miasta będzie modernizacja basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 1. Już teraz zabezpieczono na ten cel 350 tys. zł.

Basen nie był remontowany od 20 lat, dlatego zmuszeni jesteśmy wykonać remont niecki – mówił burmistrz Leszek Kisiel, podkreślając, że jeśli samorząd tego dnie zrobi, może dojść do zamknięcia obiektu. Dodał, że zakres prac może się zwiększyć w przypadku pozyskania dotacji z Ministerstwa Sportu.

 

Komentarze
Popularne