Radni za budżetem

Autor: 18.01.2019 Nr: 3/2019

Rada Gminy Gać uchwaliła tegoroczny budżet 28 grudnia ub.r.

Dochody budżetu gminy określono w kwocie 21,1 mln zł, a wydatki w kwocie 24,6 mln zł. Bieżące wydatki pochłoną 18,4 mln zł, zaś 6,2 mln zł przeznaczono na inwestycje.

   W co będzie inwestować Gmina Gać w 2019 roku?

Priorytetowym zadaniem będzie rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na kwotę 2,5 mln zł. Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2018-2020 w łącznej kwocie 4 mln zł i w ubiegłym roku na ów cel przeznaczono 300 tys. zł, natomiast w 2020 roku gmina wyda 1,2 mln zł. Wykonany zostanie również projekt przebudowy sieci wodociągowej za kwotę 100 tys. zł. Gmina wyda łącznie blisko 850 tys. zł na przebudowę dróg gminnych. Modernizacja dróg dojazdowych do pól i budynków komunalnych pochłonie 110 tys. zł. Pojawią się też nowe punkty oświetleniowe. Na realizację projektu z NFOŚiGW „SOWA-LED w oświetleniu zewnętrznym samorząd wyda ponad 700 tys. zł.

W planach jest także budowa kortu tenisowego w Gaci za 300 tys. zł.

 

 

 

 

 

Komentarze
Popularne
Komentowane