Samorząd inwestuje w infrastrukturę

Autor: 18.01.2019 Nr: 3/2019

Podczas ostatniej w 2018 roku sesji Rada Miasta i Gminy Sieniawa uchwaliła budżet na 2019 rok.

Uczestnicy obrad wysłuchali opinii Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie oraz opinii przewodniczących poszczególnych komisji stałych. Uchwałę budżetową przedstawiła skarbnik MiG Sieniawa Anna Nykiel.

   Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 35,6 mln zł, w tym 5,9 mln zł to dochody majątkowe. Wydatki określono na kwotę 33,7 mln zł, w tym 4,4 mln zł to wydatki inwestycyjne. Nadwyżka budżetu w kwocie blisko 2 mln zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

   Samorząd zabezpieczył w 2019 roku 2,6 mln zł na rozbudowę i przebudowę SUW w Sieniawie, SUW w Dobrej wraz z ujęciem wody oraz budowę wodociągu Leżachów-Dybków. Chce też sięgnąć po środki z zewnątrz i zrealizować ważną dla całej gminy inwestycję. Planowana jest również rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Czerwonej Woli, Dybkowie i Wylewie. Środki w budżecie zabezpieczono także na remonty kolejnych odcinków dróg gminnych, budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sieniawie oraz przygotowanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów w Wylewie.

   W kwestii poprawy bezpieczeństwa gmina zainwestuje w monitoring kompleksu sportowego z basenem oraz kościoła św. Jana Chrzciciela – łączny koszt to 23 tys. zł. Przeznaczy również 455 tys. zł na budowę remizy OSP w Leżachowie.

Kolejne sołectwa – Dybków, Czerce, Pigany i Paluchy doczekają się boisk wielofunkcyjnych.

Kwota 279 tys. zł zostania zagospodarowana w ramach funduszu sołeckiego.

   12 radnych głosowało za budżetem, dwóch było przeciwnych.

 

 

Komentarze
Popularne
Komentowane