Inwestują w ochronę środowiska

Autor: 25.01.2019 Nr: 4/2019

Rada Gminy Adamówka przyjęła budżet na 2019 rok jeszcze w starym roku. Wśród zadań inwestycyjnych przeważają te związane z ochroną środowiska, powietrza atmosferycznego i klimatu.

Dochody Gminy Adamówka zaplanowano na kwotę niespełna 24 mln zł, w tym dochody majątkowe w wys. 7,1 mln zł. Wydatki gminne zaplanowano na 24,4 mln zł, w tym wydatki inwestycyjne na 8 mln zł. Deficyt w wys. 447 tys. zł zostanie pokryty długoterminową pożyczką . Największe wydatki gminy to pomoc społeczna, edukacyjna opieka wychowawcza i dział rodzina – łącznie ponad 6 mln zł. Prawie 5,4 mln zł samorząd przeznaczy na oświatę, a 2,2 mln zł na wydatki związane z administracją publiczną.

   Jakich inwestycji można się spodziewać w 2019 roku w gminie Adamówka? Największym zadaniem inwestycyjnym w 2019 r. będzie wykonanie mikroinstalacji OZE w gospodarstwach domowych. Na zadanie została przeznaczona kwota 5,7 mln zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków UE.

   Gmina Adamówka zainwestuje w gospodarkę ściekową i ochronę wód. W budżecie zabezpieczona została kwota 1,5 mln zł na przebudowę i rozbudowę ujęcia wody w miejscowości Krasne wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobcza, Krasne i Adamówka. Dodatkowo zostanie rozbudowana sieć wodociągowa na terenie gminy na kwotę 60 tys. zł.

   Pojawi się również nowe oświetlenie uliczne na terenie gminy. Samorząd przeznaczył na ten cel 300 tys. zł. Mieszkańcy doczekają się też budowy zadaszonej podłogi tanecznej na stadionie w Adamówce – to koszt rzędu 370 tys. zł.

 

 

 

 

Komentarze