Wyróżnienie za scalenia

Autor: erka 25.01.2019 Nr: 4/2019

Projekt scalania gruntów w Boratynie w gm. Chłopice uzyskał wyróżnienie w organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi XII Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych. Nagrodę odebrał Starosta Jarosławski, który prowadzi postępowania scaleniowe i następujące po nich zagospodarowanie gruntów.

Koszt prowadzonych w Boratynie scaleń przekracza 8,5 mln zł. Obejmują one 732 ha gruntów rozbitych na prawie 2,4 tysiąca działek z 611 właścicielami. Całość prac ma być zakończona w tej kadencji samorządowej.

Powiat jarosławski i przeworski są w krajowej czołówce jeśli chodzi o prowadzone prace scaleniowe. Koszt prowadzonych w ostatnich latach scaleń w powiecie jarosławskim wyniósł około 54 mln zł. W powiecie przeworskim przekroczył kwotę 36 mln zł. W przygotowaniu są kolejne projekty.

 

Zmniejsza się ilość działek w poszczególnych gospodarstwach, a tym samym powiększa się średnia powierzchnia tych działek i mają one regularne kształty. Nowe działki mają zapewniony dostęp do drogi publicznej o parametrach umożliwiających poruszanie się po nich nowoczesnego sprzętu rolniczego, a dzięki nowo zaprojektowanemu układowi komunikacyjnemu wsi, przybywa terenów budowlanych i inwestycyjnych przez co grunty zyskują na wartości. Skraca się odległość między gospodarstwem i działkami rolnymi, obniżeniu ulegają koszty produkcji, zmniejszają się nakłady pracy i zużycie paliwa. Przy okazji scaleń można powiększyć gospodarstwo rolne jak również  są znoszone współwłasności i zbędne służebności gruntowe – tak opisywał korzyści ze scaleń Zbigniew Kiszka, wylicza były starosta przeworski.

Całość scaleń jest finansowana ze środków UE i budżetu państwa. Samorządy oraz rolnicy nie ponoszą żadnych kosztów.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane