W Gniewczynie nawet dzieci programują roboty

Autor: 01.02.2019 Nr: 5/2019
Klasa III z SP w Gniewczynie Łańcuckiej na ulubionych zajęciach z robotyki.
Klasa III z SP w Gniewczynie Łańcuckiej na ulubionych zajęciach z robotyki.

Uczą się hiszpańskiego i angielskiego, budują i programują roboty, korzystają z profesjonalnego sprzętu edukacyjnego. Zajęcia są tak atrakcyjne, że uczniowie z przyjemnością zostają po obowiązkowych lekcjach. Do szkoły przychodzą nawet w sobotę.

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej uczestniczą w projekcie „Innowacyjna szkoła – Gniewczyna Łańcucka”, który podnosi nie tylko jakość, ale i atrakcyjność oferty edukacyjnej i wyrównuje szanse. W ramach projektu szkoła zakupiła nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia do technologii informacyjno-komunikacyjnych tj. laptopy, tablice interaktywne czy dywany edukacyjne. Pracownia przyrodnicza zyskała mikroskopy, szkielety i mapy. Zakupiono pomoce na zajęcia do terapii logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej. Uczniowie uczą się języka angielskiego i hiszpańskiego. Dostali darmowe podręczniki. Wsparcie logopedyczne oraz psychologiczno-pedagogiczne otrzymali uczniowie ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Są zajęcia rozwijające i wyrównujące. Sami nauczyciele przeszli szereg szkoleń doskonalących, które pozwoliły m.in. na wdrożenie dziennika elektronicznego.

Mamy bardzo intensywny rok. Jednakże bardzo się cieszę, że realizujemy tak dobry projekt. Zajęcia chwalą także rodzice – przyznaje dyrektor szkoły Jadwiga Gwóźdź.  

   Ogromnym zainteresowaniem cieszy się nauka programowania z wykorzystaniem nowoczesnych robotów. Szkoła w tym celu zakupiła sprzęt do robotyki. Na warsztatach mali i nieco więksi inżynierowie konstruują, budują i programują roboty.

Zajęcia mają charakter typowo praktyczny, rozwijają kreatywność, zdolności manualne i umiejętności techniczne. Mam nadzieję, że dzięki nim nasi uczniowie będą jeszcze lepiej przygotowani do kolejnych etapów edukacji, a później do pracy w wybranym zawodzie – dodaje nauczyciel informatyki i wicedyrektor szkoły Józef Chajec.

   Zajęcia z robotyki chwalą sobie przede wszystkim chłopcy.

Myśleliśmy, że będzie dużo trudniej, ale zajęcia są super, a programowanie jest naprawdę łatwe – twierdzą Hubert Ficek i Dawid Wojciechowski z kl. III.

   Projekt opieka na kwotę 598 tys. zł. Realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014–2020 i współfinansowany ze środków EFS i budżetu państwa. Aż 95 % kosztów projektu pokrywają środki pozyskane w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, a pozostałą część stanowi wkład własny rzeczowy Gminy Tryńcza.

 

Komentarze
Popularne