Od 20 lat dbają o lokalne tradycje

Autor: 08.02.2019 Nr: 6/2019
Od 20 lat dbają o lokalne tradycje
Fot. UG

Dwadzieścia lat temu bezinteresownie zaangażowały się w życie parafii i wsi, pielęgnują tradycje i dzielą się swoim doświadczeniem i umiejętnościami. Panie z KGW z Grzęski świętowały swój piękny jubileusz podczas Gminnego Wieczoru Kolęd, który w gminie także jest już tradycją.

Na uroczyste spotkanie przybyli przedstawiciele duchowieństwa, parlamentu, władz powiatowych i gminnych, dyrektorzy i kierownicy instytucji z terenu województwa, delegaci służb mundurowych, organizacji i stowarzyszeń działających na terenie gminy oraz panie reprezentujące koła gospodyń wiejskich. Wszystkich zgromadzonych przywitał dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku Łukasz Mróz, a historię koła z Grzęski przybliżyła jego przewodnicząca Stanisława Mucha.

   Jubileusz stał się okazją do podsumowania dotychczasowej działalności oraz złożenia gratulacji i wyrazów uznania za trud włożony w krzewienie rodzimej kultury. Swój podziw za wytrwałość w pielęgnowaniu tradycji oraz podziękowanie za współpracę wyraził gospodarz gminy, wójt Daniel Krawiec wraz z dyrektor Centrum Usług Wspólnych Sabiną Południak oraz dyrektorem GOK. Życzenia popłynęły od poseł na Sejm RP Anny Szmidt-Rodziewicz oraz wielu innych gości łącznie z koleżankami z innych kół. Podczas jubileuszu szczególnie podziękowano zasłużonej członkini KGW w Grzęsce, 94-letniej seniorce Janinie Horodeckiej.

   W świąteczny klimat wprowadził ks. prał. Stanisław Ozga, składając życzenia i zapraszając przybyłych do dzielenia się opłatkiem. Na wszystkich czekały tradycyjne, świąteczne potrawy, przygotowane przez miejscowe gospodynie. Wieczór uświetnił występ dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Grzęsce z programem artystycznym „Spotkanie przy Żłóbku”, a także koncert Gminnej Orkiestry Dętej z siedzibą w Świętoniowej. Nie zabrakło wspólnego kolędowania w wykonaniu poszczególnych kół.

   Gospodyniom z Grzęski gratulujemy pięknego jubileuszu i życzymy dalszej, owocnej działalności w kolejnych latach.

 

Koło Gospodyń Wiejskich, jak i Zespół Śpiewaczy „Grzęszczanie” wraz z kapelą istniały od wielu lat, jednak ze względu na wiek członków przestało działać. W 1998 r. zostało reaktywowane zarówno KGW, jak i Zespół Śpiewaczy. Inicjatorką jego powstania była śp. Halina Zamorska, która została przewodniczącą koła. Zespół Śpiewaczy „Grzęszczanie” z Grzęski jest młody stażem, ale wyrasta z wielopokoleniowej  tradycji. Warto tu wspomnieć, że kiedyś Grzęska miała znany zespół ludowy, który brał udział w nagraniach Polskiego Radia w Rzeszowie z inicjatywy Franciszka Kotuli. Obecnie przy kole działa reaktywowany zespół śpiewaczy, który występuje w strojach typowych dla regionu rzeszowskiego. Zespół Śpiewaczy „Grzęszczanie” bierze udział w różnych przeglądach i konkursach. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. W zespole śpiewa solistka 94-letnia Janina Horodecka. Zarówno zespół, jak i solistka, byli nominowani do Przeglądu Zespołów Śpiewaczych w Kazimierzu Dolnym. Ostatnio, podczas XX Regionalnego Przeglądu Grup Śpiewaczych Kolędy i Pastorałki w Pawłosiowie, Zespół Śpiewaczy „Grzęszczanie” zdobył III nagrodę. Obecnie koło liczy 12 osób, jednak nadal działa prężnie i bierze czyny udział w różnych imprezach wiejskich, gminnych i powiatowych. Od 2002 r. przewodniczącą KGW jest Stanisława Mucha.

Komentarze
Popularne