Projekt z Przeworska jednym z najlepszych

Autor: 08.02.2019 Nr: 6/2019

Projekt pt. „Śladami dawnych smaków powiatu przeworskiego – tradycja kulinarna w zgodzie z darami ziemi” okazał się jednym z najlepszych projektów z Polski zgłoszonych do konkursu Rural Inspiration Awards

Powiat Przeworski jako partner KSOW wziął udział w konkursie na projekty z PROW 2014–2020 Rural Inspiration Awards, organizowanym przez Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) z okazji 10-lecia działalności Europejskiej Sieci. Zgłoszony projekt dotyczył zachowania i wypromowania dziedzictwa kulinarnego wsi powiatu przeworskiego, poprzez podkreślenie różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych i obrzędów z nimi związanych. Efektem tego projektu było wydanie publikacji pt. „Śladami dawnych smaków powiatu przeworskiego”.

Wskazany projekt został zakwalifikowany do kategorii tematycznej nr 4, tj. włączenie społeczne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z odnową pokoleniową, wyludnieniem obszarów wiejskich, a także wsparciem młodzieży – podkreśla Justyna Pakosz ze Starostwa Powiatowego w Przeworsku.

   Ogłoszony konkurs ma na celu wyróżnienie inicjatyw w pięciu kategoriach, które pokazują, jak obszary wiejskie w Europie stają się bardziej konkurencyjne, jak zmieniają się w sposób zrównoważony i jak wyrównują różnice w rozwoju. Projekt z Przeworska wraz z ośmioma innymi propozycjami z Polski został przekazany do dalszej oceny przez komisję konkursową ENRD i będzie konkurował z projektami z pozostałych krajów państw członkowskich UE.

Komentarze
Popularne