Klub radnych PiS o budżecie

Autor: ek 08.02.2019 Nr: 6/2019
Klub Radnych PiS zgłosili swoje zastrzeżenia do uchwały budżetowej.
Klub Radnych PiS zgłosili swoje zastrzeżenia do uchwały budżetowej.

Radni jarosławskiego klubu Prawa i Sprawiedliwości podczas briefingu prasowego, który odbył się 31 stycznia na jarosławskim Rynku wyjaśniali dlaczego nie poparli budżetu zaproponowanego przez burmistrza miasta Jarosławia na rok 2019.

Briefing poświęcony został tematyce 9 poprawek, które Klub radnych PiS zgłosił podczas ostatniej sesji budżetowej (25 stycznia). Niestety większością głosów radnych z zaplecza polityczno-samorządowego Burmistrza te poprawki nie zostały zaakceptowane.

– Siedem poprawek, które zgłosiliśmy dotyczyło zwiększenia kwoty po 700 000 na każdą z dzielnic naszego miasta. Ta kwota miała zostać przeznaczona na zwiększenie puli na inwestycje drogowe (miejskie i powiatowe), wskazane przez mieszkańców. Poprzez zwiększenie kwoty, chcieliśmy zwiększyć ilość modernizowanych w tym roku dróg – wyjaśnił radny Piotr Kozak.

   O pozostałych dwóch poprawkach opowiedziała radna Wanda Czerwiec.

– Wnioskowaliśmy również o wpisanie do budżetu kwoty 1 mln zł na budowę budynku komunalnego, bądź socjalnego. Dostrzegamy potrzebę budowy takiego budynku, szczególnie w odniesieniu do osób o niskich dochodach i trudnej sytuacji mieszkaniowej. Niestety, taki budynek nie powstał, pomimo tego, że w poprzedniej kadencji pieniądze na ten cel były zabezpieczone – mówiła radna zauważając, że lista oczekujących na przydział mieszkania komunalnego w ostatnim czasie znacznie się wydłużyła.

   Radni odnieśli się również do poprawki dotyczącej becikowego, które przewidywało, że rodzice nowonarodzonego dziecka otrzymywali by kwotę 700 zł na start w rodzicielstwie. Niestety za tym projektem byli tylko radni PiS, a pozostali radni nie przedstawili żadnego alternatywnego projektu.

   Z kolei radny Mariusz Walter odniósł się do tematu podwyżek podatków oraz za odbiór odpadów. Zauważył, że są one drastyczne nie tylko dla mieszkańców, ale i przedsiębiorców.

   W związku z powyższym, mając na uwadze zastrzeżenia, co do całości budżetu Klub radnych PiS wstrzymał się w głosowaniu nad przyjęciem uchwały budżetowej.

 

Komentarze
Popularne