Nowa skarbnik w Kańczudze

Autor: dp 08.03.2019 Nr: 10/2019

KAŃCZUGA: Niespodziewana zmiana na stanowisku skarbnika Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze wzbudziła zainteresowanie mieszkańców. W dyskusjach internetowych próbują doszukiwać się drugiego dna sprawy. Burmistrz Andrzej Żygadło rozwiewa jednak wątpliwości tłumacząc, że dotychczasowy skarbnik, Małgorzata Michna, sama złożyła rezygnację na początku lutego, podając jako powód względy osobiste i inne plany zawodowe.

 – Decyzja Skarbnik była dla mnie zaskoczeniem, bo gdy obejmowałem Urząd Burmistrza Pani Skarbnik wyrażała chęć współpracy i pozostania na stanowisku. Na początku lutego zmieniła jednak zdanie. Według mojej wiedzy, decyzja nie była podyktowana protokołem pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej, bo tam nie było na tyle poważnych uchybień, żeby miałoby się rozpocząć względem skarbnik postępowanie związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Uszanowałem decyzję Pani Małgorzaty Michna i rezygnację przyjąłem, ale podkreślam, że nie byłem z niej zadowolony – mówi burmistrz Andrzej Żygadło.

Jak najszybciej należało więc znaleźć nowego skarbnika. Rozmowy prowadzone były wśród obecnych pracowników urzędu, odpowiedniej osoby szukano też nie tylko w powiecie przeworskim, ale i na terenie byłego województwa przemyskiego oraz Rzeszowa. Procedury wyłoniły na stanowisko Annę Dąbek, która przez 12 lat pracowała jako skarbnik w Urzędzie Miasta w Przeworsku. Posiada ona tytuł mgr inż. ekonomii, studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów, a także Certyfikat Samodzielnej Księgowej – kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych, oraz Certified Project Management Associate IPMA Level D. 

Oficjalna zmiana na stanowisku odbyła się podczas sesji Rady Miejskiej 21 lutego, podczas której radni mogli się zapoznać z powodami odejścia przez ustępującą skarbnik. Na tej samej sesji odbyła się również prezentacja Anny Dąbek. Obu paniom radni mieli możliwość zadawać pytania zarówno podczas sesji, jak i prac komisji.

Komentarze
Popularne