Powiat pożyczy szpitalowi 800 tys. zł

Autor: sk 08.03.2019 Nr: 10/2019
Powiat pożyczy szpitalowi 800 tys. zł

Rada Powiatu Przeworskiego zdecydowała o udzieleniu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowtnej pożyczki w kwocie 800 tys. zł. Wcześniej projekt udzielenia pomocy pozytywnie zaopiniowały komisje rady.

Bogusław Urban, starosta przeworski zauważył, że kondycja finansowa przeworskiego nie jest zbyt dobra, a prognozy niezbyt optymistyczne. W styczniu b.r. rozliczenie wykazało straty w budżecie na 700 tys. zł. Kwota, jaką powiat musi przeznaczyć na załatanie dziury finansowej to 2,9 mln., a wstępne szacunki wskazują na 5 mln. długu. Mimo widocznych problemów starostwo zapewnia o podjęciu konkretnych działań w sprawie ustabilizowania sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku.

Komentarze
Popularne