Czar starych map

Autor: dp 22.03.2019 Nr: 12/2019
Czar starych map

Czy stare mapy mogą być fascynujące? Na pewno tak, a przekonać mogli się o tym słuchacze zebrani na kolejnym wykładzie z cyklu „Starosta Jarosławski zaprasza”.

Podczas spotkania prelekcję dotyczącą kartografii staropolskiej i austriackiej powiatu jarosławskiego przedstawił dr Waldemar Bukowski, kierownik Pracowni Słownika Historyczno-Geograficznego Małopolskiego Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, badacz historii osadnictwa i historii społecznej średniowiecza oraz znawca kartografii historycznej. Z kolei referat pt. „Powiat jarosławski na mapie Mieg’a” wygłosił prof. dr hab. Zdzisław Noga, kierownik Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, znawca dziejów miast średniowiecza, kartografii historycznej, genealogii i historii osadnictwa.

Tytułowa Mapa Mieg'a to zdjęcie wojskowe Galicji, sporządzone w Austrii przez Sztab Generalny Kwatermistrza ok. 250 lat temu. Austriacy po klęsce z Prusami w wojnie siedmioletniej potrzebowali bardziej precyzyjnych zdjęć topograficznych Europy. Powstała w tym okresie mapa Mieg'a, ze względu na swoje znaczenie militarne przez ok. 100 lat była utajniona. Prelegenci zwrócili uwagę na dokładność i rzetelność jej wykonania. Na mapie zaznaczono m.in. góry, doliny, wąwozy, rzeki, jeziora, pola uprawne, lasy, drogi, mosty, zabudowania, świątynie, młyny, karczmy, krzyż i umieszczono nazwy miejscowości.

Komentarze
Popularne
Komentowane