Regionalne unikaty

Autor: dp 22.03.2019 Nr: 12/2019
stoiska z tradycyjnymi wyrobami podczas konkursu „Z babcinej spiżarni”
stoiska z tradycyjnymi wyrobami podczas konkursu „Z babcinej spiżarni”

Województwo Podkarpackie jest liderem Listy Produktów Tradycyjnych, którą prowadzi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie mamy 230 zarejestrowanych produktów.

Produkty tradycyjne to produkty rolne lub środki spożywcze posiadające wyjątkowe cechy lub właściwości, które wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji wykorzystywanych od co najmniej 25 lat. Ich ochrona i promocja to krok w kierunku ocalenia

od zapomnienia tradycji kulinarnych charakterystycznych dla kultury danego regionu.

- Produkt tradycyjny to jedna z szans rozwojowych małych, wiejskich społeczności. Taki artykuł żywnościowy świetnie się sprzedaje nie tylko na lokalnym rynku, ale coraz częściej wchodzi do sprzedaży w sieciach handlowych - mówi Zofia Kasperek, główny specjalista Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Producenci wyrobów tradycyjnych mogą ubiegać się o pozwolenie na pewne odstępstwa w zakresie stosowania przepisów weterynaryjnych, sanitarnych i higienicznych dotyczących procesu wytwarzania żywności. Jednocześnie nie wpływa to w żaden sposób na pogorszenie jakości wyrobu. Z wnioskiem o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych mogą wystąpić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Wniosek wysyła się do Marszałka Województwa, a jego wzór można pobrać na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/formularze-wnioskow. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które mogłyby świadczyć o co najmniej ćwierćwiekowej tradycji.

Komentarze
Popularne